7.B třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

asistent pedagoga: Tereza Horáčková

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čjl Z P Vv D      
ÚTERÝ A Čjl M Tv N      
STŘEDA M Hv F A Čjl D      
ČTVRTEK M Čjl Inf Tv N Z      
PÁTEK M Čjl P F A VOb    
 


Třídní fotografie

Halloween

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Informace pro žáky a rodiče

 
 

ODKAZ NA ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE ČTVRTEK 18.11.2021

 
 
 
 
 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Přihlášení do hodiny ČJ:

meet.google.com/wmf-maci-iht

 

Pomůcky:

  • obalené učebnice Čj 7 a Čítanka 7
  • obalené sešity (školní, domácí, sloh, diktáty a prověrky)
  • příručka "Od šestky do devítky", kterou máme vloženou ve školním sešitě
 
Veškeré další informace a úkoly v aplikaci Bakaláři.

Anglický jazyk

vyučující: Petra Moos

Link pro připojení na angličtinu: https://meet.google.com/mnq-ezwj-ede

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

 
Odkaz pro online výuku: meet.google.com/cds-mdtw-isk

 

Dějepis

vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Výchova k občanství

vyučující:

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:  Amerika

            poloha, povrch, podnebí, vodstvo, biota, obyvatelstvo, zemědělství, průmysl

            Kanada, USA

            učebnice str. 5 - 23

Úkol:  orientace na mapě pomocí pojmů Amerika

           NAUČIT NA TEST - AMERIKA !!!

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: GEOMETRIE

Odkaz na online hodinu:   meet.google.com/kha-drpj-fnn

           Konstrukce trjúhelníků - věty sss, sus, usu

           střední příčky, těžnice, výšky, kružnice opsaná, vepsaná

           shodnost, osová a středová souměrnost

           učebnice Geometrie str. 20 - 43,  44 - 67

Úkol:  Mít v pořádku rýsovací potřeby !!!

           Procvičovat geometrii a úkony se zlomky na čtvrtletní práci !!!

Přírodopis 

vyučující: Lenka Kökényová

Odkaz na online výuku je meet.google.com/pcz-ozoz-bsf

Fyzika

vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Veškeré informace k výuce najdete také v elektronické žákovské knížce!

Informatika

vyučující:

Připravujeme se na Halloweenský den

1 | 2 | 3 >>

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: vodové barvy, temperové barvy, sada štětců, měkká tužka, guma, voskové pastely, nádobka na vodu, igelit na lavici

 

Pracovní činnosti

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Pomůcky: pracovní oblečení na pozemek a do dílny

Tělesná výchova

vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková 

TŘÍDNÍ FOND - 300,-Kč

jméno    zůstatek z VI.B vklad P -PS Nj-PS+papíry bubnování vklad papíry D zústatek
L. Bř. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5-,   318,-
V. Bu. 179,- 121,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
V. Če. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,-   5,-     18,-
N. He. 159,- 141,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
V. Ho.     0,- 300,-   157,- 70,-   5,-     68,-
N. Hr.     0,- 300,-   157,- 70,-   5,-     68,-
A. Chv. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
K. Ma. 119,- 181,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
P. Pa. 179,- 121,- 50,- 157,-   300,- 5,-   388,-
A. Pe. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
G. Pe. 139,- 161,- 50,- 157,-   300,- 5,-   388,-
R. Sk. 159,- 141,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
T. Sm. 139,- 161,- 50,- 157,-   300,- 5,-   388,-
P. St.    -1,- 301,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
A. Ve. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-
E. Zb. 119,- 181,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,-   318,-

 

 

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz