6.B třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

Asistentka pedagoga: Tereza Horáčková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čj D P A F      
ÚTERÝ M Čj Hv Tv Z      
STŘEDA M Čj A P VOb        
ČTVRTEK M Čj D Tv Vv Vv      
PÁTEK M Z Inf A F Tv      

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA ALRETE 

Online lekce pravidelně vždy v pondělí: 13:30 - 14:00

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: 

 https://meet.google.com/urp-rwrr-xyx

Březová - září

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

Týden od 25.1. do 29. 1.

Procvičování přídavných jmen

Pracovní list

Okaz na výuku online dle rozvrhu vždy v devět hodin:

 
 

Zápis sloh 12.11.

Zápis do LV

Procvičování velkých písmen

Zápis do sešitu

Záznam o knize

Pracovní list 

Diktát

Podstatná jména 1

Podstatná jména 2

Přídavná jména 

Shoda podmětu s přísudkem

Vyjmenovaná slova

Slovní druhy

Mluvnice

Podstatná jména - druhy

 učebnice str. 13 - 15

Domácí úkoly zadávány přes elektroniclou žákovskou knížku.

Literární výchova

Můj domov

uč. str. 17 - 19

Sloh

Jednoduché komunikační žánry

uč. str. 110 - 114

Anglický jazyk

Vyučující: Bc. Petra Moos

 

Distanční výuka: 

online lekce ve skupinách, odkaz:  meet.google.com/mnq-ezwj-ede 

Pondělí 4.1. / 5. hodina: 

11.50 - 12.15  Chvátalová, Zbirovská, Vejvalková, Smíšovská, Pecinová, Hermanová, Skalák
 12.10 - 12:35  Striegler, Pelechová, Břinková, Mašová, Pastorek, Černá, Buchtela
 

Středa 6.1. / 3. hodina:

10.00 - 10.45 Chvátalová, Zbirovská, Vejvalková, Smíšovská, Pecinová, Hermanová, Striegler, Pelechová, Břinková, Mašová, Černá,
12:50 - 13:20 Buchtela, Pastorek, Černá
 

Pátek 8.1.  / 4. hodina: 

10.55 - 11.40  Chvátalová, Zbirovská, Vejvalková, Smíšovská, Pecinová, Hermanová, Striegler, Pelechová, Břinková, Mašová, Skalák
 

12:50 - 13:20 Buchtela, Pastorek, Černá

 

Dějepis

Vyučující:   Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  

 

-----------------------------------------------

úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku zde, začneme ve čtvrtek 22.10. v 10,00 hod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

meet.google.com/ogq-asqp-xkn

UČIVO - LEDEN

 

Starověký Egypt

hospodářství, organizace státu, rozvoj vzdělanosti, kultury, umění

rozvoj přírodnch věd

náboženství

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, sešit 440, psací potřeby, lepidlo, nůžky 

Vybíráme 5,- Kč na papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:      Země

                 Stavba zemského tělesa, Litosféra, Pohyby litosférických desek

                 učebnice str. 46 - 54

                 Vyuková videa :   Pohyby litosférických desek

                                             Pohyby kontinentů

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 540 (lenoch)

Úkol: Najděte města podle zeměpisných souřadnic:  46° s.š. - 14,5° v.d.     hlavní město Lublaň

                                                                                     43° s.š. - 4° v.d.          Lví záliv

                                                                                     42° s.š. - 24° v.d.        město Velingrad

                                                                                     40° s.š. - 90° v.d.        jezero Lop Nur

                                                                                      5° j.š. - 119° v.d.        město Ujungpandang

                                                                                    43° s.š. - 132° v.d.       záliv Petra Velikého

            NAUČIT VYHLEDÁVÁNÍ ZEMĚPISNÝCH SOUŘADNIC A ORIENTACI NA MAPĚ !!!

                              Nové souřadnice:   42° s.š. - 45° v.d.     hlavní město

                                                               42° j.š. - 64° z.d.      záliv

                                                               10° j.š. - 143° v.d.    průliv

                                                               13° s.š. - 38° v.d.     jezero

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

PŘIHLÁŠENÍ A VIDEOHODINU:    meet.google.com/jed-qssh-wjj?hs=122&authuser=0

Učivo:     DESETINNÁ ČÍSLA

                zápis, porovnávání, zaokrouhlování, početní operace

                Učebnice str. 57

                Zde jsou odkazy na výuková videa na převody jednotek (jen tam nejsou jednotky ar a hektar). 

                Podívejte se na to, stopujte si video a počítejte sami.

                Výuková videa na převody jednotek: 1. díl:   www.youtube.com/watch?v=U1GpOIMmdEY

                                                                            2. díl:   www.youtube.com/watch?v=kSxPsxAVWX4

                                                                            3. díl:   www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo

                                                                            4. díl:   www.youtube.com/watch?v=9Kb7vr6ogm8

               Výukové video na dělení desetinným číslem:   www.youtube.com/watch?v=F7dB4TkQUzg

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440 (lenoch)

Úkol:     opakovat násobilku 

              opakovat na vstupní písemnou práci probrané učivo !!!

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích, on-line hodina po dobu distanční výuky bude vždy v pondělí dle běžného rozvrhu.

Odkaz pro připojení: meet.google.com/zfw-tbgy-kqj?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Odkaz na on-line výuku - pátek 11:50 - 12:35

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Úkol v době distanční výuky:
 
V programu WORD udělej na jednu stránku MOJE ZÁLIBA. Na nadpis použij Wordart, na stránku vlož čtyři zmenšené obrázky tvé záliby.
 
Svoji práci si ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu : pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz

(do pololetí)

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Zápis ze dne 1.12.2020  HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY.doc (28160)

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Dobrý den,

dlouho jsme se neviděli a neměli jsme možnost něco pěkného společně vytvořit.

Určitě máte všichni doma pastelky nebo alespoň tužky. Ve škole se moc nepoužívají a je to škoda:-)

Nabízím Vám pár videokurzů. Zopakujete si stínování tužkou a pastelkami.

Až vše zhlédnete, vezměte si tužku či pastelky a zkuste nakreslit a vystínovat třeba nějaké ovoce.

Obrázek vyfoťte a pošlete na kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

nebo ho prostě přinesete do školy, až se zase sejdeme.

Jak se naučit kreslit pastelkami - www.youtube.com/watch?v=V7I9GOs79lY

Jak stínuji pastelkami - www.youtube.com/watch?v=Oou6sSVBiIg

Základy stínování tužkou - www.youtube.com/watch?v=TZaKgkjDcsw

Kresba pastelkami - JABLKO - www.youtube.com/watch?v=9hPQYVTEL3w

Kresba tužkou – HRUŠKA - https://www.youtube.com/watch?v=S-dvA_3UUwA

Těším se na Vás a Vaše obrázky.

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat do vyučovacích hodin pracovní oděv a obuv, aby si neušpinili či nepoškodili své školní oblečení.  Na podzim budeme určitě pracovat na školním pozemku, tzn.také pracovní rukavice.  Zápisy do sešitů č. 420. 

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková

                 Chlapci - Mgr. Pavel Tauwinkl

Ve volné chvilce si můžete každý sám zacvičit ( cca 15 minut) podle těchto odkazů.

Pondělí - https://1url.cz/7zUVb

Úterý - https://1url.cz/LzfDS

Středa - https://1url.cz/TzfD0

Čtvrtek - https://1url.cz/WzfDO

Pátek - https://1url.cz/azfD5

TŘÍDNÍ FOND

zde najdete přehled plateb z třídního fondu - vklad 300 Kč na žáka

 

  papíry do Vv papíry F papíry D           zbytek
L.B. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
V.B. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
V.Č. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
N.H. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.CH. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
K.M. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
P.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
G.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
R.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
T.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
P.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.V. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
E.Z. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
                   

 

7,- Kč

 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz