5. A třída - třídní učitelka: Mgr. Tereza Procházková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M VL VV
ÚTERÝ M ČJ ČJ A HV
STŘEDA A M ČJ TV
ČTVRTEK ČJ M ČJ VL INF
PÁTEK M ČJ TV A

 

Informace pro žáky a rodiče

Milí rodiče, 
ráda bych Vás informovala o exkurzi do Brna na pracoviště Lipová. 
 
29. 9. Lipka: "Půda není nuda" 
 
Bližší info upřesním :). 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

Opakování učiva ze 4. třídy. 

Děti dostaly PS ze 4. třídy (Procvičujeme shodu přísudku s podmětem). 

Přenechávám dětem na domácí procvičování. 

PROCVIČOVÁNÍ

SAMOHLÁSKY A SOUHLÁSKY

STAVBA SLOVA

VÝZNAM SLOVA

SLOVNÍ DRUHY

PODSTATNÁ JMÉNA (STŘEDNÍ ROD)

PODSTATNÁ JMÉNA (ŽENSKÝ ROD)

PODSTATNÁ JMÉNA (MUŽSKÝ ROD)

VYJMENOVANÁ SLOVA

PODMĚT A PŘÍSUDEK

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

S/Z/VZ

ANGLICKÝ JAZYK:

vyučující:
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 040 a zadejte PIN: 993 816 987#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/amm-mqjn-bpp?hs=5

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit 564 a 460, tvrdá tužka č.3, pravítka - trojúhelník s ryskou, kratší rovné, kružítko

PŘÍRODOVĚDA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková

 

Opakování učiva ze 4. třídy.

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková
 
Opakování učiva ze 4. třídy. 
4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková

POMŮCKY (prosím o překontrolování kufříku a případné doplnění) 
        štětce
  • nůžky
  • fixy na stíratelnou tabulku, hadřík
  • vodové barvy, kelímek (umělohmotný bez uzávěru)
  • ubrus na lavici, pracovní oděv (staré tričko), hadřík
  • velké tempery
  • plastelína, progresky, voskovky, tuš
  • lepidlo na papír – tyčinka velká a malá KORES a malý HERKULES
  •   

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

INFORMATIKA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
pomůcky: sešit 564
 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz