SEZNAM ZAPSANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

Zde najdete pod kódovým číslem seznam zapsaných žáků do 1. třídy ve školním roce 2021-2022

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce se bude koná dle § 36 odst. 4 školského zákona

v období od 1. dubna do 30. dubna 2021

 

V novém šk. roce vám nabízíme možnost přihlášení do:

1. třídy běžné standardní bez zaměření
1. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

2. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

3. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proti koronaviru bude zápis do všech těchto tříd probíhá:

ELEKTRONICKY ONLINE

Jak na to? Klikněte na modrý banner níže. Budete přesměrováni na elektronickou přihlášku,

kterou vyplníte a odešlete. V přihlášce vyberte možnost do jaké třídy se chcete přihlásit v roletce: Zaměření třídy

Pokud nám chcete přihlášku zaslat raději poštou, stáhněte si přihlášku zde a poštou ji zašlete na adresu školy:
Základní škola, Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov. Na rodičích je, aby si vybrali, kterou možnost si zvolí.
 

Pokud budou rodiče žádat o odklad, uvedou to do elektronické přihlášky NEBO si vytisknou

tuto žádost o odklad a spolu s vytištěnou přihláškou ji odešlou na adresu školy. Poté vydá ředitelka školy
na základě doložených dokladů rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Doklady, tj. doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,

rodiče zašlou poštou nebo je po předchozí domluvě přinesou osobně do školy.

 

INFORMACE KE TŘÍDÁM S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU

TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kromě běžné 1. třídy může být na základě zájmu rodičů
otevřena 1. třída, 2. třída a 3. třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se budete chtít zeptat na informace ke školní výuce,

můžete volat nebo psát do školy: tel.: 515 322 442  a e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz .

 

Pokud budete mít dotaz ohledně vyzvedávání dětí ze školy nebo organizace sportovních tréninků,

pak se můžete obracet přímo na trenéry:

TENIS: Marek Vespalec - marekvespalec@gmail.com,

ATLETIKA: Zuzana Marková - 732 125 440,

FOTBAL: Martin Žák - 777 893 333,

GYMNASTIKA: Kateřina Večeřová - 608 174 283.

 

PROPAGAČNÍ VIDEO

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Pro bezproblémový přechod dítěte z mateřské do základní školy nabízíme projekt PŘEDŠKOLÁK.

letáček ke stažení

 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO TŘÍD SPECIÁLNÍCH
 
přijímáme děti se středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem

letáček ke stažení

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz