9. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 

Český jazyk a literatura

vyučující:

Anglický jazyk

vyučující:

Německý jazyk

vyučující:alářů.

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Dějepis

vyučující:

Výchova k občanství

vyučující:

Zeměpis

vyučující:

Matematika

vyučující:

Přírodopis            

vyučující:

Fyzika

vyučující:

Chemie        

vyučující: 

Hudební výchova

vyučující:

Výtvarná výchova

vyučující:

Pracovní činnosti

vyučující:

                            

Tělesná výchova

vyučující:

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz