9. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čjl M Z F VOb VOb Lt- TV Lt- TV
ÚTERÝ Ch M Čjl Aj/N Aj/N TV Lt - PČ Lt - PČ
STŘEDA A M Čjl D Vv Vv    
ČTVRTEK P M Čjl Aj/N Aj/N TV    
PÁTEK Čjl Ch M D Z Hv    

 

ROZVRH HODIN ON-LINE

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čjl M        F    
Úterý P M Čjl A1 A2    
Středa M Čjl D        
Čtvrtek   M   A1 /N2 N1 / A2    
Pátek Čjl Ch Z        

 

Od 1.2. 2021 změny v distanční výuce !- online hodiny jednotlivých předmětů probíhají podle stejného rozvrhu jako na podzim, platí i stejné odkazy. ( Hlavní i naukové předměty,vyjma výchov. ) Z ostatních předmětů bou zadávány úkoly jednou za 14 dní.

 

Vážení rodiče a milí žáci,

Přejeme Vám pevné zdraví, trošku štěstí a jenom to nejlepší v novém roce 2021.

Mgr. Michaela Vejvalková    a Bc. Sabina Doubková

 

 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Odkaz na on-line výuku ( Přihlašování podle rozvrhu):

Pondělí- mluvnice

Úterý - mluvnice-příprava na přijímací zkoušky

Středa - literatura

Čtvrtek - úkoly off-line

Pátek - sloh 

 

meet.google.com/sht-gebm-axh

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 464 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 464 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Učebnice Project 3 (obalená), prac. sešit, 444 , 524- testy (sešity mohou být z minulého roku)

 

Online výuka

 
link pro 1. skupinu (dříve skupina Bystrianská) :   

 https://meet.google.com/hqe-zbem-zns      - každé úterý         10: 55 - 11:40           

                                                                        - čtvrtek                  10:55 - 11:40    dne 21.1. NEPROBĚHNE (zadány úkoly)

 

link pro 2. skupinu (dříve Doubková) : 

 meet.google.com/cnr-eoga-oqy                     - každé úterý        11:45 - 12:35

                                                                            - čtvrtek                11:45 - 12:35    dne 21.1. NEPROBĚHNE (zadány úkoly)

 

 

 
Případné další online hodiny  a samostatné úkoly budou oznámeny prostřednictvím bakalářů. Link je platný dlouhodobě.
 
 
Offline výuka - samostatná práce
Na ostatní vyučovací hodiny , které neproběhnou offline, budou zadány úkoly pro samostatnou práci.
 
Úkoly na 20.1. a 21.1.
Úkoly na středu a čtvrtek (není online hodina):
1. procvič a přečti si řešení https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
2. vypracuj quiz: https://quizizz.com/join?gc=60950516 (možno vícekrát)
3. WB 5/7 - poslat nejpozději v pátek 22.1.
 
 
Na středu 13.1.  .........bude uzavřeno 14.1. v 18:00!!!

1. odpovědi na otázky z učebnice 7/7a - poslat
2. Slovíčka 1A - naučit
3. Kahoot kahoot.it/challenge/06154498?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1610384209792

 

Na čtvrtek 7.1. - kontrola na online hodině
 
Procvič přítomné časy a pak vypracuj přiložené cvičení. Budeme kontrolovat ve čtvrtek na online hodině.
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity  444 a 544 (možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 5,- Kč na papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

Online výuka:

 
každý čtvrtek:       
1. skupina:        10:55 - 11:40       meet.google.com/ans-efts-sms

2. skupina:        11:50 - 12:35       meet.google.com/jya-uwyr-tfp

 

Offline výuka:

Na ostatní vyučovací hodiny, které neproběhnou online, budou úkoly pro samostatnou práci zadány do bakalářů.
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Odkaz na on-line výuku ( středa ):

 

meet.google.com/sht-gebm-axh

 

V době  prezenční i distanční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: Česká republika

            vodstvo, půdy, reliéf

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 540

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

PŘIHLÁŠENÍ NA VIDEOHODINU:  meet.google.com/mnp-mwxb-pur?hs=122&authuser=0

Učivo:  Rovnice

             rovnice s neznámou ve jmenovateli, rovnice o dvou neznámých, soustavy rovnic

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440

Úkol: Rozložte na součin: zadání (Excel)

                                          zadání (Obrázek)

Přírodopis            

Vyučující: Mgr.Lenka Kökényová

Úkoly budou postupně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př  bude vždy v úterý první hodinu.

Odkaz na připojení :meet.google.com/tty-rkhb-wqp?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Odkaz na on-line výuku - pondělí 11:50 - 12:35

 

Chemie        

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou postupně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Ch bude vždy v pátek dle rozvrhu.

Odkaz na připojení :meet.google.com/tty-rkhb-wqp?hs=122&authuser=0

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: sešit 524 nebo 544 - možno použít loňský

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková
 

Dobrý den,

dlouho jsme se neviděli a neměli jsme možnost něco pěkného společně vytvořit.

Určitě máte všichni doma pastelky nebo alespoň tužky. Ve škole se moc nepoužívají a je to škoda:-)

Pro zopakování teorie kresby se můžete podívat na stránky výtvarné výchovy v 7. ročníku.

A teď se podívejte se na videokurzy kresby obličeje:

Kresba obličeje (jednoduché rady) - https://www.youtube.com/watch?v=GUJi5aNymas

Kresba obličeje (rady umělce) - https://www.youtube.com/watch?v=c0PckFBYosI

Zkuste sami nakreslit obličej podle své fotografie nebo podle obrázku známé osobnosti.

Obrázek vyfoťte a pošlete na kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

nebo ho prostě přinesete do školy, až se zase sejdeme.

Těším se na Vás a Vaše portréty.


 

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl, Hana Langová

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl

         

Ve volné chvilce si můžete každý sám zacvičit ( cca 15 minut) podle těchto odkazů.

Pondělí - https://1url.cz/7zUVb

Úterý - https://1url.cz/LzfDS

Středa - https://1url.cz/TzfD0

Čtvrtek - https://1url.cz/WzfDO

Pátek - https://1url.cz/azfD5

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz