8. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PONDĚLÍ

 Čj

Inf 

 M

 Ch

 

 

 

ÚTERÝ

A

Či 

 D

 F

 TV

 

 s/Vv

l/Pč

 

s/Vv

l/Pč 

STŘEDA

Čj 

 P

 N

Ch 

 

 

 

 

ČTVRTEK

Čj 

 A

 Vob

Tv 

 

 

 

PÁTEK

 A

 D

Čj

M

 Hv

     

 

DISTANČNÍ VÝUKA - ONLINE HODINY

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PONDĚLÍ

NJ 

ČJL

 

M

 

 

 

ÚTERÝ

AJ

ČJL

M

       

STŘEDA

ČJL

P

M

CH

 

 

 

ČTVRTEK

   F


 

AJ

M

   

 

PÁTEK

 

D

ČJL

M

     

 

Distanční výuka

Od 1.2.2021 bude online výuka  probíhat dle uvedeného rozvrhu. Na ostatní hodiny budou zadané úkoly pro samostudium. Do výchov budou zadávány úkoly 1 x za 14 dní. 

Nepřítomnost na online vyučování omlouvá zákonný žástupce do ŽK, stejně jako v době prezenčního studia. 

 


 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Odkaz na on-line výuku ( Přihlašování podle rozvrhu od 4.1.2021 )

Pondělí- mluvnice

Úterý - mluvnice

Středa - literatura

Čtvrtek - úkoly off-line

Pátek - sloh

meet.google.com/eme-drsk-xqu

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 464 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 464 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Učebnice Project 2 (obalená), prac. sešit, sešit 444 (možno loňský), 524 - testy

 

Online výuka:

Každé úterý 8:00 - 8:45 
              čtvrtek   10:00- 10:45

            

 
Přihlašovací link:  meet.google.com/ops-tonp-iqn          

 

 

Offline výuka

Na ostatní vyučovací hodiny , které neproběhnou offline, budou zadány úkoly pro samostatnou práci.
 
Učit se fráze!!! (viz. níže)     + nepravidelná slovesa (celý seznam)  
   Nepravidelná slovesa.pdf (253,2 kB)            

Kahoot na procvičování 

kahoot.it/challenge/01077591?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1619500776395

 

Slovesa procvičování 

www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/

https://anglina.unas.cz/easy-english/testy/minuly-cas-prosty-nepravidelna-slovesa-test-cislo-4/

www.kaminet.cz/engl/test/slovesa.php

www.eslgamesplus.com/irregular-past-tense-esl-grammar-jeopardy-quiz-game/

 

 

 FRÁZE        1    Year 8-Card 1.docx (12,3 kB)     -     quizizz.com/join?gc=06978378

                        2     YEAR 8 Card2.docx (0)        -     quizizz.com/join?gc=09599818

                          Phrases Card 3.docx (12928)      -     quizizz.com/join?gc=56392522   

                                                                                   bez nápovědy  quizizz.com/join?gc=61111114

 

Procvičování min.času Věty na procvičení.doc (28672)

        kontrola překladu vět  Překlad pro kontrolu.docx (13174)

2. Fráze (přiložený soubor) - napsat do sešitu nebo nalepit- naučit!!!
 
 

 

 
 
 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity  444 a 544 (možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 148,- Kč ( 143 + 5) na PS a papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Online výuka:

každé pondělí:        8:00 - 8:45      meet.google.com/kpy-taqo-pih

 

Offline výuka:

Na vyučovací hodinu, která neproběhne online, budou úkoly pro samostatnou práci zadány do bakalářů.
10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  Během 1.týdne vyberem 5 kč na kopírování.

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

Úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku zde: každý pátek ,  začneme v pátek 23.10. v 9,00 hod

 
https://meet.google.com/jzc-qasn-hzb

 

UČIVO - KVĚTEN

Situace v českých zemích v 2.polovině 19.století:

Politické strany a hnutí a jejich program

vztah Češi a  Němci

Židovská otázka

Kultura

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             Politické geografie - společné a odlišné znaky států

             učebnice str. 33 - 44

Pomůcky:  obalená učebnice, sešit 540 

Úkol:  Poslat  PL Doprava

           PL průmysl - správné řešení

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: PYTHAGOROVA VĚTA

           definice, důkaz, obrácená věta, využití, výpočty, slovní úlohy

           Učebnice geometrie str. 47 - 64

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440

Úkol: Naučit početní operace s mocninami !!!

          Naučit sčítání a odčítání mnohočlenů !!!

          Naučit násobení mnohočlenů !!!

          Naučit početní operace s celými čísly !!!

          Naučit řešení rovnic !!!

          Naučit slovní úlohy řešené rovnicemi !!!

 

Odkaz na videohodinu:  meet.google.com/gyu-ywtz-cka?hs=122&authuser=0

 

Výukové video na řešení rovnic: www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU

Výuková videa na početní operace s mocninami: www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg

                                                                              www.youtube.com/watch?v=5nn4brbAfbQ

                                                                              www.youtube.com/watch?v=T0h94zz8o3Q

Vypočítané příklady na roznásobování (práce z pondělí 25.1.): zde

Vypočítané příklady na vzorce I., II., III. (Dú ze středy 10.2.):  zde

Přírodopis         

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př po dobu distanční výuky bude vždy ve středu dle rozvrhu 8:45-9:30.

Odkaz pro připojení:meet.google.com/hib-droy-sia?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

Odkaz na on-line výuku - čtvrtek 8:00 - 8:45

 

Chemie       

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Ch po dobu distanční výuky bude vždy ve středu 10:55-11:40.

Odkaz pro připojení:meet.google.com/hib-droy-sia?hs=122&authuser=0

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Úkoly v době distanční výuky za II.pololetí:
 
 
 

 

Svoji práci si ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu :
                   pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Notový sešit nebo 524

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

 

Do 23.4.:   https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA zhlédni video a odpověz podle něj na otázky:

  1. Kdy bylo období Baroka?
  2. Odkud k nám přišlo Baroko?
  3. Co je typické pro baroko?
  4. Který nástroj je v baroku oblíbený?

Zhlédni přiloženou prezentaci a vypracuj otázky, které jsou součástí prezentace. Pošli do 19.3. ROCK_AND_ROLL.pptx (268312)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Zadané úkoly najdete také v aplikaci Bakaláři.

Vv_8.docx (176098)

---

Dobrý den,

dlouho jsme se neviděli a neměli jsme možnost něco pěkného společně vytvořit.

Určitě máte všichni doma pastelky nebo alespoň tužky. Ve škole se moc nepoužívají a je to škoda:-)

Pro zopakování teorie kresby se můžete podívat na stránky výtvarné výchovy v 7. ročníku.

A teď se podívejte se na videokurzy kresby obličeje:

Kresba obličeje (jednoduché rady) - https://www.youtube.com/watch?v=GUJi5aNymas

Kresba obličeje (rady umělce) - https://www.youtube.com/watch?v=c0PckFBYosI

Zkuste sami nakreslit obličej podle své fotografie nebo podle obrázku známé osobnosti.

Obrázek vyfoťte a pošlete na kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

nebo ho prostě přinesete do školy, až se zase sejdeme.

Těším se na Vás a Vaše portréty.


 

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Úkol v době distanční výuky:

 

Ve Wordu nebo v Power Pointu chlapci (za pomocí internetu) vytvoří:

Ruční řezání kovů

- popis pilky

- technologie ručního řezání

- popis pilového listu

- doplnit obrázky

Práci si ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu : pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz .

 

SŠDOS Moravský Krumlov organizuje v rámci kroužků online výuku nejen pro žáky, kteří se přihlásili. 

ZDE jsou odkazy:

 

PONDĚLÍ         KROUŽEK ROBOTIKA     15.00 – 16.00

Link : https://meet.zengres.com/ŠSDOK-KroužekRobotika

                             KROUŽEK TRUHLÁŘSKÝ  15.00- 16.00

       https://meet.zengres.com/truhlarskykrouzekssdos

ÚTERÝ          KROUŽEK TURBO CAD     15.00 – 16.00

Link : https://meet.zengres.com/TurboCAD

                          KROUŽEK KOVÁŘSKÝ

         https://meet.zengres.com/kovarskykrouzekssdos

STŘEDA           KROUŽEK 3D TISK     15.00 – 16.00

Link: https://meet.zengres.com/3DTisk

                       KROUŽEK KOVOOBRÁBĚNÍ

      https://meet.zengres.com/kovoobrabenikrouzekssdos

ČTVRTEK       KROUŽEK AUTOMECHANIKŮ    15.00 – 16.00

        https://meet.zengres.com/automechanicikrouzekssdos

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková

                 Chlapci - Mgr. Pavel Tauwinkl

Ve volné chvilce si můžete každý sám zacvičit ( cca 15 minut) podle těchto odkazů.

Pondělí - https://1url.cz/7zUVb

Úterý - https://1url.cz/LzfDS

Středa - https://1url.cz/TzfD0

Čtvrtek - https://1url.cz/WzfDO

Pátek - https://1url.cz/azfD5

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz