8. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PONDĚLÍ

 Čj

Inf 

 M

 Ch

 

 

 

ÚTERÝ

A

Či 

 D

 F

 TV

 

 s/Vv

l/Pč

 

s/Vv

l/Pč 

STŘEDA

Čj 

 P

 N

Ch 

 

 

 

 

ČTVRTEK

Čj 

 A

 Vob

Tv 

 

 

 

PÁTEK

 A

 D

Čj

M

 Hv

     

 

DISTANČNÍ VÝUKA - ONLINE HODINY

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PONDĚLÍ

NJ 

ČJL

 

M

 

 

 

ÚTERÝ

AJ

ČJL

M

       

STŘEDA

ČJL

P

M

CH

 

 

 

ČTVRTEK

   F


 

AJ

M

   

 

PÁTEK

 

D

ČJL

M

     

 

Distanční výuka

Výuka  ( zejména Čj, M, Aj a Nj ) bude probíhat formou online hodin v době, kdy je předmět v rozvrhu a také pomocí zadávání úkolů a samostudia. Vyučující určí dobu online výuky a oznámí ji žákům pomocí Bakalářů (žákovské knížky). Stejným způsobem budou vyučující zasílat práci k procvičování. V ostatních předmětech budou převážně zadávané úkoly.  Doporučujeme vypracovávat samostatnou práci také podle rozvrhu a  kombinovat práci u PC s běžným učením a přestávkami v době, kdy jsou v rozvrhu výchovy, aby žáci netrávili celý den u počítače.

Nepřítomnost na online vyučování omlouvá zákonný žástupce do ŽK, stejně jako v době prezenčního studia. 

 

 

 

ZÁLOHA

Zůstatek

K 1.9.2020

F-papíry

ZŮSTATEK

1

KB

246

6

240

2

MB

246

6

240

3

BB

246

6

240

4

AB

296

6

290

5

MF

246

6

240

6

TeHe

246

6

240

7

TeHo

146

6

140

8

ToH

246

6

240

9

KK

246

6

240

10

TN

296

6

290

11

AN

246

6

240

12

MN

246

6

240

13

TS

296

6

290

14

MS

246

6

240

15

246

6

240

16

246

6

240

17

JT

296

6

290

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Odkaz na on-line výuku ( Přihlašování podle rozvrhu od 4.1.2021 )

Pondělí- mluvnice

Úterý - mluvnice

Středa - literatura

Čtvrtek - úkoly off-line

Pátek - sloh

meet.google.com/eme-drsk-xqu

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 464 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 464 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Učebnice Project 2 (obalená), prac. sešit, sešit 444 (možno loňský), 524 - testy

 

Online výuka:

Každé úterý 8:00 - 8:45 
              čtvrtek   10:00- 10:45

            

 
Přihlašovací link:  meet.google.com/ops-tonp-iqn

 

 

Offline výuka

Na ostatní vyučovací hodiny , které neproběhnou offline, budou zadány úkoly pro samostatnou práci.
 
Úkol na pátek 22.1.    quizizz.com/join?gc=08930828

 

 

 
 
 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity  444 a 544 (možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 148,- Kč ( 143 + 5) na PS a papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Online výuka:

každé pondělí:        8:00 - 8:45      meet.google.com/kpy-taqo-pih

 

Offline výuka:

Na vyučovací hodinu, která neproběhne online, budou úkoly pro samostatnou práci zadány do bakalářů.
10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  Během 1.týdne vyberem 5 kč na kopírování.

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

Úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku zde: každý pátek ,  začneme v pátek 23.10. v 9,00 hod

 
https://meet.google.com/jzc-qasn-hzb

 

UČIVO - LEDEN

průmyslová revoluce

národní obrození

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             Zemědělství - typy zemědělství, hlavní plodiny, rostlinná a živočišná výroba

             lov, rybolov          

             učebnice str. 

Pomůcky:  obalená učebnice, sešit 540 

Úkol: Udělat stručné výpisky zemědělství str. 15 - 17

          Vypsat charakteristické plodiny podle podnebných pásů

          Připravit referát na 1 minutu o vybrané světové plodině 

          (pšenice, rýže, kukuřice, káva, čaj, cukrová třtina, brambory,....)

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: MNOHOČLENY

           sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení, roznásobování, vzorce pro umocňování dvojčlenů

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440

Úkol: Naučit početní operace s mocninami

 

Odkaz na videohodinu:    meet.google.com/upu-hxog-gje?hs=122&authuser=0

 

Výuková videa na početní operace s mocninami: www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg

                                                                              www.youtube.com/watch?v=5nn4brbAfbQ

                                                                              www.youtube.com/watch?v=T0h94zz8o3Q

Přírodopis         

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př po dobu distanční výuky bude vždy ve středu dle rozvrhu 8:45-9:30.

Odkaz pro připojení:meet.google.com/hib-droy-sia?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

Odkaz na on-line výuku - čtvrtek 8:00 - 8:45

 

Chemie       

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Ch po dobu distanční výuky bude vždy ve středu 10:55-11:40.

Odkaz pro připojení:meet.google.com/hib-droy-sia?hs=122&authuser=0

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Úkol v době distanční výuky:
 
V programu Power Point udělej 7 snímků na téma ZŠ MORAVSKÝ KRUMLOV, IVANČICKÁ. První snímek bude nadpis a kdo vytvořil, na dalších snímcích bude popis školy (kde se nachází), jaké předměty se zde vyučují, jaké je vybavení, jaké dělá škola akce...... Vše bude doplněno obrázky z Internetu. Využij webových stránek školy. Pokud nemáš Power Point, udělej stejnou práci ve Wordu na 5 stránek.
 
Svoji práci si ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu : pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz

(do pololetí)

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Notový sešit nebo 524

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Dobrý den,

dlouho jsme se neviděli a neměli jsme možnost něco pěkného společně vytvořit.

Určitě máte všichni doma pastelky nebo alespoň tužky. Ve škole se moc nepoužívají a je to škoda:-)

Pro zopakování teorie kresby se můžete podívat na stránky výtvarné výchovy v 7. ročníku.

A teď se podívejte se na videokurzy kresby obličeje:

Kresba obličeje (jednoduché rady) - https://www.youtube.com/watch?v=GUJi5aNymas

Kresba obličeje (rady umělce) - https://www.youtube.com/watch?v=c0PckFBYosI

Zkuste sami nakreslit obličej podle své fotografie nebo podle obrázku známé osobnosti.

Obrázek vyfoťte a pošlete na kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

nebo ho prostě přinesete do školy, až se zase sejdeme.

Těším se na Vás a Vaše portréty.


 

 

Pracovní činnosti

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková

                 Chlapci - Mgr. Pavel Tauwinkl

Ve volné chvilce si můžete každý sám zacvičit ( cca 15 minut) podle těchto odkazů.

Pondělí - https://1url.cz/7zUVb

Úterý - https://1url.cz/LzfDS

Středa - https://1url.cz/TzfD0

Čtvrtek - https://1url.cz/WzfDO

Pátek - https://1url.cz/azfD5

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz