8. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

asistent pedagoga: Iveta Minářová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čjl F A/N N/A Ch      
ÚTERÝ M Z Čjl P TV Ch   Pč/Vv Pč/Vv
STŘEDA M D Čjl A/Inf Inf/A VOb      
ČTVRTEK Čjl M A/N N/A Tv Hv      
PÁTEK M P Čjl F D        

 

Informace pro žáky a rodiče

 
 

Vítám Vás na stránkách 8. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte 

na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 24 (z toho dívek 12 a chlapců 12)

Třídní schůzky: 18.11.2021 a 21.4.2022

Konzultační hodiny:  po domluvě

 

Nezapomeňte si vzít s sebou každý den roušku nebo respirátor (nosí se ve společných prostorech).

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Informace k výuce 1.11. 2021 - 3.11. 2021

Mluvnice

Téma: Slova přejatá - slova cizího původu

- pracovní list na opakování slov přejatých si můžete vytisknout, nebo úkoly vypracovat přímo do sešitu. 
 
- učebnice str. 9, cv. 2a,b,c,d,e,f -   do sešitu mluvnice 
 
Procvičujte na stránkách:
 
 
Literatura
 
- zůstává  úkol naučit se zpaměti báseň Někdo
- dále číst knihu na referát - referáty poběží podle plánu! - nezapomeňte zpracovat záznam z četby podle předlohy
 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 8, obalený sešit č. 564, č.524, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Literární výchova

Pomůcky: obalená Čítanka 8, obalený sešit č. 464, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Sloh

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 8, obalený sešit č. 464, deník s pevnými deskami, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Anglický jazyk

vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Učebnice Project 2, pracovní sešit, sešit 440, testovací sešit 520

 

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA Skupina 8B - na každou hodinu naučit 5 sloves  Nepravidelná slovesa.pdf (253,2 kB)

 

Online připojení do hodiny

Od 29.11. online výuka dle rozvrhu

 

meet.google.com/ops-tonp-iqn

 

 

 

 

skribbl.io/?84MJaD7r3Usa

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

Odkaz pro online výuku: meet.google.com/ayq-hgmb-pae

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Výchova k občanství

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, obalený velký nelinkovaný sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

Zeměpis

vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: Lidé na Zemi

           obyvatelstvo, počet obyvatel, hustota zalidnění, přírůstek x úbytek

           rasy, národ, jazyky, náboženství

           sídla, vesnice, města, urbanizace

Úkol:   průběžně se učit na test - Obyvatelstvo  9.11.

Matematika

vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Odkaz na online výuku od 30. 11. 2021

meet.google.com/hbc-grin-iyt

Přírodopis         

vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Fyzika

vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Chemie       

vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Informatika

vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pracovní činnosti

vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová

Holky budou mít v rámci pracovních činností VAŘENÍ - každžý SUDÝ týden 

Další hodina je 21. 9. ve 14h

Budu vybírat 200 Kč na pololetí na nákup surovin. 

Minulou hodinu jsme dělaly palačinky, Holkám se povedly a určitě byly výborné - všechny se snědly.

Palačinky nás vyšly na 20Kč/osoba

 

Těším se, budeme vařit samé dobroty. :-)

Tělesná výchova

vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková 

Chlapci: Mgr. Pavel Tauwinkl

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz