7.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ AJ ČjL M INF D F      
ÚTERÝ ČjL AJ M TV NJ      
STŘEDA ČjL M P Z D VV      
ČTVRTEK ČjL M VOB TV F NJ      
PÁTEK AJ ČjL M P Z HV      

 

Informace pro žáky a rodiče

 

Anglický jazyk

Vyučující:  Mgr. Martina Bystrianská

pomůcky: obalená učebnice Project 2, prac. sešit, sešit 440 a 520 (možno pokračovat)

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

ONLINE HODINA 

 připoj se pomocí tohoto linku.meet.google.com/qbg-cbix-zhm
 
 
Poslechové CD Project 2 
 
 

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

 
Odkaz pro online výuku: meet.google.com/cds-mdtw-isk

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 
 
22. 11. - 26. 11.
Sčítání, odčítání zlomků: zápis do PS/61, PS/62 - cv. 3,4, PS/63 - cv. 5,6,7,8, PS/64 - cv. 10, list A5 - str. 3, PS/64 - cv. 11,12, PS/65 - cv. 13,14, učeb/24 - cv. 9 ab, učeb/28 - cv. 3
 
29. 11. - 3. 12.
Násobení zlomků: zápis do PS/85, učeb/34 - cv, 2 ab,3 a,
 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Veškeré informace k výuce najdete také v elektronické žákovské knížce!

Informatika

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 
 

Dějepis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:  Austrálie a Oceánie

            poloha, povrch, podnebí, vodstvo, biota, obyvatelstvo, zemědělství, průmysl

            učebnice str. 45 - 54

Úkol:  orientace na mapě pomocí pojmů

           NAUČIT NA TEST - AUSTRÁLIE

Přírodopis 

Vyučující:

Výchova k občanství

Vyučující:

Mgr. Lenka Hodaňová

Témata na zprávičky:

1. z domova

2. ze světa

3. z kultury 

4. ze sportu

Pracovní činnosti

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Pomůcky: pracovní oblečení na pozemek a do dílny

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková

Tělesná výchova

Vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková 

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz