třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

asistent pedagoga: Ilona Mládková

 
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-tr
třídní schůzky: 18. 11. 2021, 21. 4. 2022
 
 
konzultační hodiny: první středa v měsíci 12:40 - 13:25
 
 

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den
a kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku. Děkujeme.

 

ROZVRH HODIN
 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV D M Z INF   F  
ÚTERÝ M ČJ P ČJ      
STŘEDA ČJ VOB P M TV      
ČTVRTEK ČJ D M HV        
PÁTEK ČJ M VV INF TV      

 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8. a 9. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV D M Z INF   F  
ÚTERÝ M ČJ P A   CH  
STŘEDA ČJ VOB A M TV      
ČTVRTEK ČJ D M HV        
PÁTEK ČJ M VV INF TV      

 

- konec vyučování - 7. ročník

PO - 14:30; ÚT - 13:30; ST - 13:30; ČT - 12:35, PÁ - 13:30

 

- konec vyučování - 8., 9. ročník

PO - 14:30; ÚT - 14:30; ST - 13:30; ČT - 12:35, PÁ - 13:30

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, pravopisná cvičení 1

 

září - říjen

 

7. ročník

Mluvnice - opakování učiva

Sloh - Vzpomínky z prázdnin - vypravování, Jízda po Lužnici - vypravování čteného textu, Úraz - vypravování podle dané osnovy

 

          

8. ročník

Mluvnice - opakování učiva

Sloh - Prázdninové vzpomínání - vypravování, Tak už nám to začíná - formulace pravidel školního řádu, Na houbách - vypravování na dané téma

 

 

9. ročník

Mluvnice - opakování učiva

Sloh - Moje prázdniny, Formuláře, Životopis

 

 

str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/
str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová
 
 
Pomůcky:
 
 
září - říjen
 
 

7. ročník


 

8. ročník


 

9. ročník

 

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, atlas, psací potřeby

 

září - říjen

 

7. ročník

Opakování učiva, Nejstarší dějiny Čech, Doba kamenná, Doba bronzová, Doba železná, Velké stěhování

 

 

8. ročník

Opakování učiva, Poznávání světa, Zámořské objevy, Časová přímka 14. a 15. století, Vznik Habsburské monarchie, Doba Rudolfa II., Bitva na Bílé hoře, J. A. Komenský

 

 

9. ročník

Opakování učiva, 1. světová válka, TGM, Vznik samostatného Československa, 1. republika, Hospodářská krize, Nebezpečí fašismu

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

 

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo, psací potřeby, pravítko na podtrhávání

 

září - říjen

7. ročník


 

8. ročník


 

9. ročník

 

 

CHEMIE

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

 

Pomůcky:

 

září - říjen

8. ročník


 

9. ročník

 

 

 

ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR, atlas, psací potřeby

 

září - říjen

 

7. ročník


 

8. ročník


 

9. ročník

 

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

 

Pomůcky:

 

září - říjen

7. ročník


 

8. ročník


 

9. ročník

 


 

 

 

 

 

 

8. ročník

- Vylučovací soustava - str. 43, 44

-18. Vylučovací soustava.docx (0)  (uděláme v on-line hodině)

- PS 13/ 1, 2 (uděláme v on-line hodině)

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

září - říjen

Můj školní rok

Naše škola

Svatý Václav

 Sociální dovednosti

 

 

 

 

INFORMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Pomůcky:

 

září - říjen 

 
 
 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Pomůcky:

 

září - říjen 

 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz