třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

asistent pedagoga: Ilona Mládková

 
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-tr
třídní schůzky: 18. 11. 2021, 21. 4. 2022
 
 
 
konzultační hodiny: první středa v měsíci 12:40 - 13:25 (6. 10., 3. 11., 5. 1., 2. 2., 2. 3., 4. 5.)
 
 

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den
a kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku. Děkujeme.

 

ROZVRH HODIN
 

pro 6. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV ČJ M Z INF   VV  
ÚTERÝ M ČJ/ČT P ČJ      
STŘEDA ČJ VOB P M TV      
ČTVRTEK ČJ/SL D M HV        
PÁTEK ČJ/ČT M/G VV INF TV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV D M Z INF   F  
ÚTERÝ M ČJ/ČT P ČJ      
STŘEDA ČJ VOB P M TV      
ČTVRTEK ČJ/SL D M HV        
PÁTEK ČJ/ČT M/G VV INF TV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8. a 9. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV D M Z INF   F  
ÚTERÝ M ČJ/ČT P A   CH  
STŘEDA ČJ VOB A M TV      
ČTVRTEK ČJ/SL D M HV        
PÁTEK ČJ/ČT M/G VV INF TV      

 

- konec vyučování - 6., 7. ročník

PO - 14:30; ÚT - 13:30; ST - 13:30; ČT - 12:35, PÁ - 13:30

 

- konec vyučování - 8., 9. ročník

PO - 14:30; ÚT - 14:30; ST - 13:30; ČT - 12:35, PÁ - 13:30

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, pravopisná cvičení 1

 

leden - únor

 

6. ročník

Mluvnice - Pravopis vyjmenovaných slov, Tvarosloví - podstatná jména, Poznávání sloves, Tvary sloves, Časování sloves, Koncovky sloves

Sloh - Novoroční přání, Na cestách, Jdeme na návštěvu, V obchodním domě, Postavy z pohádek, Máme rádi pohádky, S čím si rádi hrejeme, Umíte se učit?

 

 

7. ročník

Mluvnice - Tvarosloví, podstatná jména - číslo a rod podstatných jmen, Pád podstatných jmen, pádové otázky, Skloňování podstatných jmen

Sloh - Bolavý zub - odpovědi na otázky, Vánoce u nás - vypravování a popis, Zimní prázdniny - odpovědi na otázky, U lékaře - rozhovor, Můj pokoj - popis, Med - otázky k textu, Dopis, V obchodě - rozhovor

 

          

8. ročník

Mluvnice - Tvarosloví - podstatná jména, Číslovky - základní, řadové, Přídavná jména - tvrdá, měkká, Skladba - věty s několikanásobným podmětem

Sloh - Dopis - psaní dopisu podle dané osnovy, Doporučený dopis, podací lístek, Poštovní poukázka, Jak se vaří krupicová kaše - popis pracovního postupu, Připravujeme se na Velikonoce - tvorba osnovy,

 

 

9. ročník

Mluvnice - Přehled slovních druhů, Podstatná jména, Přídavná jména - skloňování přídavných jmen; Skladba - věta, Základní skladební dvojice

Sloh - Poznáš se? - popis a charakterisktika osoby; Dopis; Generální úklid - popis pracovního postupu; Kupujeme - prodáváme - sestavení inzerátu; Na koncertě - práce s textem; Oslava narozenin - Sestavení pozvánky; Doprava - orientace v jízdním řádu; Poštovní poukázka; V hlavním městě - popis, orientace v plánu města; Cestování; Hurá na prázdniny! - hovorový a spisovný jazyk

 

 

str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/
str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová
 
 
Pomůcky: obalená učebnice, pracovní sešit, sešit do geometrie (č. 440 a podložka na psaní s linkami), školní sešit (č. 444), domácí sešit (č. 544), lepidlo, nůžky
Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30 cm, úhloměr, tužka č. 3 - 2 kusy, tužka č. 2, kružítko, guma, barevná propiska
 
KAŽDÝ PÁTEK BUDE GEOMETRIE
 
leden - únor
 
6. ročník
Jednotky délky, hmotnosti
 

7. ročník

Písemné sčítání a odčítání do milionu

8. ročník

Písemné dělení 2-ciferným dělitelem
 

9. ročník

Dělení desetinného čísla desetinným číslem

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, atlas, psací potřeby

 

leden - únor

 

6. ročník

Zemědělci v mladší době kamenné, Počátky zpracování kovů, Doba železná na našem území, Nejstarší civilizace - starověk, Vznik státu a písma, Starověk - kolébka civilizace

 

7. ročník

O rytířích a turnajích, Na hradech, Otec vlasti, O klášterech a křesťanské církvi, Mistr Jan Hus, O životě ve městě,  O trzích, placení a ptatidlech, O slohu gotickém

 

8. ročník

Baroko, Opakování, Novověk, Změny v zemědělství a ve výrobě zboží, Doba osvícenství, Selská rebelie v roce 1775, Rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce

 

9. ročník

Osvobození republiky, Československý zahraniční odboj, Kalendář 2. světové války, Opakování, Klement Gottwald, Převrat v únoru 1948, Období stalinizmu, Život v socialistickém státě
 
 
 

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

 

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo, psací potřeby, pravítko na podtrhávání

 

leden - únor

6. ročník - výtvarný výchova

 
7. ročník
Jak vypočítáme dráhu
10. 1. písemka: Pohyb a rychlost
 
8. ročník
Napětí
10. 1. písemka: El. síla, Dva druhy nábojů, El. proud

9. ročník

Jaký proud rochází spotřebičem

10. 1. písemka: Jak měříme el. energii, Co potřebuje hodně energie a co málo, El. proud vyrábí teplo

CHEMIE

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

 

Pomůcky:

 

září - říjen

8. ročník


 

9. ročník

 

 

 

ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR, atlas, psací potřeby

 

září - říjen

 

6. ročník

 

 

7. ročník

 

 

8. ročník


 

9. ročník

 

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

 

Pomůcky:

 

září - říjen

 

6. ročník

 
 

7. ročník

 

 

8. ročník


 

9. ročník

 


 

 

 

 

 

 

8. ročník

- Vylučovací soustava - str. 43, 44

-18. Vylučovací soustava.docx (0)  (uděláme v on-line hodině)

- PS 13/ 1, 2 (uděláme v on-line hodině)

 

 ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

Pomůcky:

 

 

8. ročník

Opakuj

wordwall.net/resource/13677596

wordwall.net/resource/851934/town

wordwall.net/resource/9129707

wordwall.net/resource/6176004

wordwall.net/cs/resource/6201865/he-she-it

wordwall.net/cs/resource/663044/pronouns

wordwall.net/cs/resource/13272537/pronouns/pronouns-z%c3%a1jmena

wordwall.net/resource/5626507/numbers-1-20

wordwall.net/resource/5489665
 

 

FAMILY    kahoot.it/challenge/03871086?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1641885470940

                 www.learningchocolate.com/content/family-tree-1

                 www.skolasnadhledem.cz/game/6391

                 www.skolasnadhledem.cz/game/1737

           

PROCVIČUJ: www.skolasnadhledem.cz/game/5193

                        www.skolasnadhledem.cz/game/3440

ZÁJMENA  www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Personal_pronouns/Personal_Pronouns_qa1942663cv

                   www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Personal_pronouns/Personal_pronouns_is1354868og 

 

ČÍSLA  www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(listening)_aj18799pm

 

ŠKOLA  www.skolasnadhledem.cz/game/6390 

              learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-things-1

              www.skolasnadhledem.cz/game/8336

 

1. www.learningchocolate.com/content/numbers-0

2. www.learningchocolate.com/content/few-school-things-2

3. www.learningchocolate.com/content/classroom-3

4. www.learningchocolate.com/content/school-objects-0

5. www.learningchocolate.com/content/basic-colors

6. www.youtube.com/watch?v=Fw0rdSHzWFY

 

 

 

 

9. ročník

 
NEMOC
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCVIČUJ    
                              wordwall.net/resource/5489665
 
                            www.skolasnadhledem.cz/game/5555
 
                          www.skolasnadhledem.cz/game/5562
 
 
 
                         
                        wordwall.net/resource/5359868/make-a-sentence
 
                        wordwall.net/resource/6504932/basic-verbs
                    
                       
 
                   quizizz.com/join?gc=06865809
 
                 www.skolasnadhledem.cz/game/3438
 
 CAN         
 
                  www.skolasnadhledem.cz/game/5191
 
PROCVIČ www.skolasnadhledem.cz/game/5615       
 
                 www.skolasnadhledem.cz/game/8336
 
 
 
                  
12.10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
16. týden: 17. - 21.12.2018

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

leden - únor

Tříkrálový kvíz

Naše škola

Volba povolání

Přátelství

Vztahy mezi lidmi

Sociální dovednosti

 

 

 

 

INFORMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Pomůcky:

 

září - říjen 

 
 
 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Pomůcky:

 

září - říjen 

 

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz