I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

asistent pedagoga: Martina Lapešová

Kontaktní e-mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítáme na prahu nového školního roku 2021/2022 a přejeme Vám, aby byl tento školní rok naplněn pracovním úsilím, příjemnými zážitky a spoustou výborných výsledků. Ve škole se na Vás těší Vaše třídní učitelka a asistentka pedagoga.

 

Aktuální  informace pro Vás:

 

ROZPIS ONLINE VÝUKY:

 

Pondělí 29. 11. 2021:

 

ČJ/M

DH od 8.00: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                         EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 8.45: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                         RP + RF od 8.45: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

ND od 9.30: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                         5. ročník od 9.30: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

PRV/VL

4. ročník od 10.15: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh   

ND + NB od 10.40: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh             5. ročník od 10.40: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

Úterý 30. 11. 2021:

 

ČJ/M

DH od 8.00: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                       EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 8.45: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                       RP + RF od 8.45: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

ND od 9.30: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                       5. ročník od 9.30: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

Čtení

DH od 10.15: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                     5. ročník od 10.15: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

RP + RF od 10.40: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh            EC od 10.40: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 


 

 

 

 

 

můžete přijít v kostýmech

                                          - můžete si připravit halloweenský vtip nebo hádanku

                                          - můžete přinést halloweenskou dekoraci nebo občerstvení

                                           - vyuč. dle rozvrhu,Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/4-trida/

 

DŮLEŽITÉ:

 

6. 9.     Povinná výuka plavání je v rámci tělesné výchovy ve 4. ročníku

            jezdí se v těchto termínech: 6., 13., 20., 27. září, 4., 11., 18., 25. říjen a 1., 8. listopadu 

            první dvě vyučovací hodiny se budeme učit

            kolem 10.00 pojedeme autobusem do Znojma - výuka probíhá od 11.00 do 12.30

            kolem 13.00 odjezd do školy – poté oběd, odchod domů nebo do školní družiny

            s sebou: plavky, ručník, čepici na koupání, hřeben, svačinu, pití, sáček do autobusu

            pokud se dítě ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit tohoto výcviku - musí mít potvrzení od lékaře a musí jít tento den do školy

 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 1. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČJ ČT M - HV
STŘEDA ČJ TV M PRV VV
ČTVRTEK ČJ M ČT -
PÁTEK ČJ M PRV TV
 

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČJ ČT M - HV
STŘEDA ČJ TV M PRV VV
ČTVRTEK ČJ M ČT -
PÁTEK ČJ M PRV TV
 

 

pro 4. a 5. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M VL
ÚTERÝ ČJ ČT M INF HV
STŘEDA ČJ TV M VV
ČTVRTEK ČJ M ČT VL
PÁTEK ČJ M TV
 

 

ÚKOLY A UČIVO - distanční výuka

 
 

Týden od 29. 11. 2021

 

1. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Hláska a písmeno a, A:

 • Slabikář s. 98 – přečíst a modrý řádek s psacím a, á zapsat do sešitu Š + namalovat 3 obrázky začínající na písmeno a
 • Slabikář – opakování s. 29 – jména pohádkových postav
 • Písanka – další půlstrana na písmenko a

M – Číslo 2: PS s. 12 – vybarvit a pojmenovat předměty na obrázku – čtení číslovky ve spojení s obrázkem

PRV - opakování zdravé stravy

 
 

2. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Hláska a písmeno z, Z – Slabikář s. 42 – čtení a práce s textem + tvoření vět, s. 121 – čtení psacího písma a tvoření vět

M – Porovnávání do 7 – PS. s. 20, 21 + uč. s. 14

PRV – opakování zdravé stravy

DÚ: Písanka 2/43

 
 
 

4. ročník – DH

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Uč. s. 23 – Věta rozkazovací – vypsat do sešitu Š rozkazovací věty

M – Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek – PL podle učebnice: DH - úkol_z_hodiny_M.docx (12272)

VL – opakování: Významné dny v roce, Orientace v obci – významné budovy v Moravském Krumlově (obrazový materiál k opakování – prosím netiskněte: významné_dny_a_orientace_fotky.docx (5598392)

DÚ: M PS s. 6 / cv. 1, 2 - sešit D: DÚ - M_PS_6.docx (12021)

 

4. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Věta rozkazovací – Uč. s. 25 / cv. 3 – vybrat a přepsat věty rozkazovací do sešitu Š, cv. 4 – pouze ústně; cv. 5 – doplnit věty vhodnými slovy – zaspat do sešitu Š   

M – Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek – Uč. s. 22/ cv. 3 – zapsat do sešitu Š  

VL – opakování: Významné dny v roce, Orientace v obci – významné budovy v Moravském Krumlově (obrazový materiál k opakování – prosím netiskněte: významné_dny_a_orientace_fotky.docx (5598392)

DÚ: M PS s. 6 / cv. 1, 2

 
 

5. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Uč. s. 28 / cv. 1 – ústně – odpovědi na otázky pod textem, s. 29 / cv. 2 – zapsat do sešitu Š

M – Uč. s. 23 / cv. 6 – ústně; cv. 7 a cv. 8 – zapsat do sešitu Š

(některé učebnice jsou jiného vydání, proto cvičení a stránky vám nemusí odpovídat, v tom případě jsou všechny cvičení uvedeny zde: Uč. s. 23 / cv. 6, 7, 8: M - Uč. s. 23.docx (784540))

Online procvičování - rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hch1.htmskolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

VL – Orientace v obci – Uč. s. 10 – 11 – přečíst text, ústně odpovědět na otázky (kdo nemá učebnici u sebe, je nafocená zde: Vlastivěda s. 10 - 11.docx (1766309) 
 

DÚ: Dokončit M – Uč. s. 23 / cv. 7, 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týden od 22. 11. 2021
 
Český jazyk - 5. ročník
Uč. s. 26 / cv. 3, 4; s. 27 / cv. 5, 6, 7 (zapsat do sešitu rozluštěné slovo - odůvodnit si psaní párové souhlásky) 
 
Matematika - 5. ročník

Zápis do sešitu: 

nadpis do sešitu Š:

Počítáme s penězi

a) papírové peníze = bankovky: 1000 Kč, 500 Kč, 200 Kč, 100 Kč

b) kovové peníze = mince: 50 Kč, 20 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč, 1 Kč

 

10 . 100 Kč = 1000 Kč

5 . 200 Kč = 1000 Kč

2 . 500 Kč = 1000 Kč

 

Uč. s. 22 / cv. 1, 2, 3

PS - dokončit s. 8 

 

Přírodověda - 5. ročník

PS - opakování  - s. 10, 11, 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týden od 15. 11. 2021
 
Český jazyk - 4. ročník
 • procvičování: diktát podle učebnice s. 78 / 4
 • Uč. s. 20 / cv. 3 - ústně, s. 21 / obrázkové čtení - přečíst a místo obrázků zapsat slova do sešitu Š podle rýmů, například: hrad - had (pouze kdo nemá zapsáno v sešitě)
 • cv. 4 - odpovědi na otázky celou větou - ústně (první čtyři zapsat do sešitu Š), cv. 5 - doplnit znaménka za větami - sešit Š
 • Písanka s. 13
 • trénovat "čtení na každý den"
Matematika -  4. ročník
 • Uč. s. 20 / cv. 8 - první řádek ústně, druhý zapsat do sešitu Š, cv. 9 - ústně, cv. 10 - zapsat jeden sloupeček do sešitu, druhý ústně, cv. 11 - zapsat 3 sloupečky, cv. 12
 • PS - dokončit do s. 5
 
Přírodověda -  4. ročník
Podzim na polích - kdo nemá zapsáno: Podzim na polích.docx (1432530)
PS - dokončit do s. 10
 
Vlastivěda -  4. ročník
  - kdo nemá zapsáno:
 
 

Český jazyk - 5. ročník - pátek
 • sloh: PS s. 24 / cv. 9 - Do naší příšel nový spolužák. Napiš, jak ho přivítáš.
 
Matematika - 5. ročník - pátek
 • geometrie: Uč. s. 70 / cv. 3, 4 + zapsat zápis podle učebnice s. 70 dole: Body A, B, C jsou vrcholy trojúhelníka. Úsečky .....
Přírodověda - 5. ročník - pátek
 • první pomoc - dokončit PS s. 9
 
Týden od 8. 11. 2021
 

Čtvrtletní písemná práce z probraného učiva ČJ – Út 16. 11. 2021

Čtvrtletní písemná práce z probraného učiva M – Čt 18. 11. 2021

 

 
Český jazyk - 4. ročník
 • procvičování: diktát podle učebnice s. 78 / 3
 • nové učivo: Věta tázací
 • Zápis do sešitu Š:

        Věta tázací

        - na něco se ptáme – je to otázka

        - začíná velkým písmem

        - za větou píšeme otazník ?

        - například: Máš hlad?

 • Uč. s. 19 - odpovídejte na otázky
 • Uč. s. 20 / cv. 1, cv. 2 - napsat do sešitu Š - poznámka: ve cv. 2 tvořte a napište otázky podle vzoru: Eva píše novým perem. =) Píše Eva novým perem?
 • Písanka s. 12 - dokončit     

        TIP online procvičování: věta oznamovací: skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htmrysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/oznamovaci1.htm

                                                věta tázací: skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htmrysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci1.htm

 
Čtení - 4. ročník
 • Jablíčko - Josef Kožíšek: do sešitu čtení napsat nadpis a autora a vypracovat do sešitu úkoly pod textem + namalovat obrázek
 
Matematika -  4. ročník
 • Učivo: Počítání do 100 - nadpis do sešitu Š
 •  Uč. s. 19 - naučit se řadu čísel ve stovkové tabulce po jedné
 • Uč. s. 20 / cv. 1 - ústně, 2, 3, 4, 5 - podle zadání zapsat do sešitu, cv. 6, 7 - ústně
 • PS s. 3
 
Vlastivěda -  4. ročník
 •  
 
Přírodověda -  4. ročník

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY - 3. ODDĚLENÍ

S myškou Johankou za písmenky
 
Září - vzpomínky na prázdniny
Říjen - povolání
Listopad - ach, ta jména
Prosinec - kouzelný čas Vánoc
Leden - naše město
Únor - hurá na karneval
Březen - měsíc knihy
Duben - měsíc dopravy a Velikonoce
Květen - moje milá maminka
Červen - kamarádi a prázdniny
 
Celý plán je k nahlédnutí ve ŠD. 

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz