I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

Asistentka pedagoga, vychovatelka: Martina Lapešová

 

Kontaktní mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

Konzultační hodiny: každé 1. pondělí v měsíci 13.30 - 14.30

 

Vážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítáme na prahu nového školního roku 2020/2021 a přejeme Vám, aby byl tento školní rok naplněn pracovním úsilím, příjemnými zážitky a spoustou výborných výsledků. Opět ve škole se na Vás těší Vaše třídní učitelka a asistentka pedagoga.

 

Aktuální  informace pro Vás:

 

 
 

 

Od středy 18. 11. 2020 N  Á  V  R  A  T  naší třídy do školy.

 • Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, místo Hv a Tv budou zařazeny předměty podle uvážení vyučujících.
 • Žáci nemají povinnost nosit roušky, ale je možné si roušku ponechat (v tom případě si s sebou si prosím vezměte na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky).
 • Všechny děti budou ke stravování přihlášeny! Pokud do školy nepřijdou, musíte je odhlásit.

 

Od pondělí 2. 11. 2020 se D O Č A S N Ě   U Z A V Í R Á naše třída a přecházíme na distanční výuku. Podrobnější informace budou předány mailem (nebo přes Bakaláře).

 

Prosím sledujte stále informace o zadávaných úkolech v aplikaci Bakaláři a na stránkách naší třídy a posílejte nám prosím průběžně vypracované úkoly podle domluvy osobně na vrátnici nebo elektronicky zpět, nejpozději vždy do konce týdne. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Děkuji všem za spolupráci :o)

Provoz vrátnice: 8.00 - 16.00

 

Zkouška spojení: meet.google.com/fik-ojsn-agv

 

Rozpis online výuky:

PONDĚLÍ 16. 11. 2020:

3. ročník: ČJ (8.00 - 8.45), PRV (8.55 - 9.40)                              odkaz na připojení: meet.google.com/nrp-vpcg-vrd

4. ročník: VL (8.55 - 9.40), ČJ (9.55 - 10.25)                               odkaz na připojení: meet.google.com/tbx-vnwh-gnx

1. ročník: ČJ (8.25 - 8.55)    odkaz na připojení: meet.google.com/saf-bpnc-ukn    PRV (8.55 - 9.40) odkaz na připojení: meet.google.com/nrp-vpcg-vrd                       

 

Pomůcky: pouzdro + 3. ročník: Čítanka, pokud máte možnost, prosím o vytištění pracovního listu: Písmeno I.docx (133535), PL do prvouky; 4. ročník: Učebnice ČJ, sešit Š, vlastivěda učebnice, velký a malý sešit; 1. ročník: Slabikář, písanky, PL do prvouky, prosím o vytištění pracovního listu: Co_dělá_táta.docx (431531)

 

ÚTERÝ 10. 9. 2020:

3. ročník: ČJ (8.00 - 8.45), M (8.55 - 9.40)                        odkaz na připojení: meet.google.com/rjh-hxmq-piu

4. ročník: M (8.55 - 9.25), ČJ (9.55 - 10.25)                      odkaz na připojení: meet.google.com/jjv-amsg-ofc

1. ročník: ČJ (8.25 - 8.55), M (9.25 - 9.55)                        odkaz na připojení: meet.google.com/tsu-aajf-wgo

 

Pomůcky: pouzdro + 3. ročník: Čítanka, sešit Š, M učebnice, M PS; 4. ročník: Učebnice ČJ, sešit Š, M učebnice; 1. ročník: Slabikář, písanky, vytištěný PL - Co dělá Niki

 

STŘEDA 11. 11. 2020:

3. ročník: ČJ (8.00 - 8.45), PRV (8.55 - 9.40)                     odkaz na připojení: meet.google.com/dur-hbcq-jaa

4. ročník: (8.55 - 9.40), ČJ (9.55 - 10.25)                     odkaz na připojení: meet.google.com/qqy-caxi-waf

1. ročník: ČJ (8.25 - 8.55) odkaz na připojení: meet.google.com/scn-urww-qfr, PRV (8.55 - 9.40) odkaz na připojení: meet.google.com/dur-hbcq-jaa

 

Pomůcky: pouzdro + 3. ročník: Čítanka, písanka 2. sešit, PL do prvouky; 4. ročník: Učebnice ČJ, sešit Š, přírodověda učebnice, PS do přírodovědy (kdo nemá u sebe, prosím o vytištění s. 11: PS s. 11.docx (523301); 1. ročník: Slabikář, písanky, PL do prvouky    

 

ČTVRTEK 12. 11. 2020:

3. ročník: ČJ (8.00 - 8.45), M (8.55 - 9.40)                          odkaz na připojení: meet.google.com/nrh-ataw-swo

4. ročník: M (8.55 - 9.25), ČJ (9.55 - 10.25)                        odkaz na připojení: meet.google.com/wsr-zxme-brv

1. ročník: ČJ (8.25 - 8.55), M (9.25 - 9.55),                        odkaz na připojení: meet.google.com/wsr-zxme-brv

 

Pomůcky: pouzdro + 3. ročník: Čítanka, sešit Š, M učebnice, M PS; 4. ročník: Učebnice ČJ, sešit Š, M učebnice; 1. ročník: Slabikář, písanky, PL: Tvoření vět.docx (831705) (nemusíte tisknout), prosím o vytištění PL na "orientaci, vpravo, vlevo" na následující dny: děkuji: Orientace_2_(L,P).docx (663059)Vlevo.docx (244263)Vpravo (1).docx (246541)

 

PÁTEK 13. 11. 2020:

3. ročník: ČJ (8.00 - 8.45), M (8.55 - 9.40)                        odkaz na připojení: meet.google.com/pas-mpjg-qzr

4. ročník: M (8.55 - 9.25), ČJ (9.55 - 10.25)                      odkaz na připojení: meet.google.com/kcw-kwus-dff

1. ročník: ČJ (8.25 - 8.55), M (9.25 - 9.55),                      odkaz na připojení: meet.google.com/kcw-kwus-dff

 

Pomůcky: pouzdro + 3. ročník: PS M, M učebnice, sešit MŠ, Čítanka, sešit ČJŠ; 4. ročník: PS do ČJ, M učebnice, sešit MŠ; 1. ročník: písanky, vytištěný PL: Co_dělá_Méďa-1.docx (312943)

 

Důležité:

 • Prosím rodiče, aby psali dětem omluvenky vždy do Bakalářů. Děkuji za spolupráci.

 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 1. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČT ČJ M HV  
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT   M VV  
PÁTEK ČJ TV M PRV
 

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 3. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČT ČJ M HV INF
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT ČJ M VV  
PÁTEK ČJ TV M PRV
 

 

pro 4. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M VL
ÚTERÝ ČT ČJ M HV INF
STŘEDA ČJ TV M
ČTVRTEK ČT ČJ M VV VL
PÁTEK SL TV M
 

 

Podzimní tvoření

 

ÚKOLY A UČIVO:

 

do 22.1. 2021

 

3. ročník

Český jazyk

Procvičování psaní - velké psací K: Písanka - do s. 3/48

Slova se skupinami DY - DI - Čítanka s. 41 

      cv. 1 - trénování čtení, opis slov do sešitu Š (nadpis: Slova se skupinami dy - di) - zakroužkovat jednou barvou slabiky dy, druhou barvou slabiky di

      cv. 2 - doplňování slabik do slov + přepis do sešitu Š

      cv. 3 - uhádnout slova, napsat 

      cv. 4 - vysvětlit 2 významy slova natáhnout 

      další slova na trénování: s. 116 / slova ze strany 41

Čtení s porozuměním - s. 42   

Písmeno velké psací P - čtení psacího písma s. 39, nácvik psaní (nová písanka je ve škole) - možno stáhnout zde: i.pinimg.com/736x/29/cb/bc/29cbbc8478cc4ba748a751b68ce3c15a.jpg

 

 

Matematika

Dokončit PS s. 18 / cv. 6

Přechod přes 10

Učebnice s. 22 - opakování číselné řady a rozkladů

                s. 23 - počítání s přechodem přes 10 s rozkladem: procvičování v PS s. 19/ cv. 1, 2

                online procvičování: rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/devetplus1.htm

                 s. 23 / cv. 1 (počítání zpaměti), cv. 2 - do sešitu Š

                 PS s. 20 / cv. 3, 4, 5 

Prvouka

Opakovat PL: Zima.docx (375718) - příští týden opakovací písemná práce

Doplnit PL: Orientace v čase.docx (892450)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOLY A UČIVO - distanční výuka:

 

Týden 16. 11. - 20. 11. 2020

 
 

1. ročník:

Pondělí 16. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PRV: Tvoření vět - opakování, prvouka: zdravá strava, stolování, pitný režim, jídlo během dne - vybarvit obrázky

DÚ: šikmé čáry do sešitu Š

 

3. ročník:

Pondělí 16. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PRV: Učebnice s. 24 / cv. 1, 2 - trénování čtení (slova se dvěma souhláskami uvnitř), písanka - 3/31 přepis věty (podtrhnout rým), , prvouka: zdravá strava, stolování, pitný režim, jídlo během dne - vybarvit obrázky

trénovat skládání slov: Tabulka 3.pdf (282678)

DÚ: M: Uč. s. 13 / s. 7 - zápis a výpočet příkladů z lístečků do sešitu D

 

4. ročník:

Pondělí 16. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + VL: Rozkazovací věta - Uč. s. 23, Uč. s. 23 / cv. 1, zápis do sešitu Š:
Věta rozkovací
Za větou rozkazovací píšeme vykřičník !
Zapsat příklady ze s. 23.
DÚ: Sbírka úloh z matematiky - s. 6 / cv. 7 - sešit D
 
 
Středa 18. 11. 2020 - pátek 20. 11. 2020
ČJ: Uč. s. 25 / cv. 3 - Vyberte a přepište věty rozkazovací - do sešitu Š, PS s. 4 / cv. 1 - Určování druhů vět.
M: Sbírka úloh z matematiky - s. 6 / cv. 8, 9


 

Týden 9. 11. - 13. 11. 2020

1. ročník:

Pondělí 9. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PRV: Tvoření vět - PL: Co dělá táta: Co_dělá_táta.docx (431531), velká písanka s. 5 - šikmé čáry nahoru, dolů, prvouka - hygiena (vypracovat pracovní list)

DÚ:  Malá písanka - šikmé čáry 1/6

         PČ - na procházce sestavte, vyfoťte a pošlete nám (pokud můžete) z kamenů, kaštanů, listů obrázek. Obrázky vystavíme na stránkách naší třídy. Inspirace tady:  Zvířátka_z_listí_a_z_kaštanů.docx (731165)   

         Na úterý prosíme o vytištění PL: Co_dělá_Niki.docx (531385). Děkujeme.

 

Úterý 10. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Tvoření vět - PL: Co dělá Niki, velká písanka s. 5, matematika - PL: orientace v prostoru - před, nad, ...Pejsek a míč

DÚ:  Malá písanka - šikmé čáry 1/7

Středa 11. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PRV: Tvoření vět - Slabikář s. 23 - 25, velké písanka s. 5 - dokončení, prvouka: PL - lékárnička, nemoc, úraz - kroužkování
 
DÚ: Matematika: PL - Slučníko, Rybník
       Malá písanka 1/8
 

Čtvrtek 12. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Tvoření vět podle PL, grafomotorika - šikmé čáry - dlouhá a krátká - velká písanka s. 6;, matematika: PL - orientace v prostoru - Domeček
DÚ: Matematika - PL "Vlevo", "Vpravo"
       Prosím o vytištění PL pravá levá.docx (407936)
 

Pátek 13. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Tvoření vět podle PL: Co_dělá_Méďa-1.docx (312943), grafomotorika - šikmé čáry - velká písanka s. 7, matematika: PL - orientace v prostoru - pravá levá.docx (407936)
DÚ: Písanka 1/9
 

3. ročník:

Pondělí 9. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PRV: Nácvik psaní velkého psacího I: Písmeno I.docx (133535), Čítanka s. 21 - čtení psacího písma; prvouka - hygiena (vypracovat pracovní list)

DÚ:  Matematika - tvoření slovní úlohy uč. s. 13 / cv. 4 - do sešitu Š    

        PČ - na procházce sestavte, vyfoťte a pošlete nám (pokud můžete) z kamenů, kaštanů, listů např. slovo, jméno, číslo, písmeno nebo obrázek. Obrázky vystavíme na stránkách naší třídy. Inspirace tady:  Zvířátka_z_listí_a_z_kaštanů.docx (731165)    

Úterý 10. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + Mprocvičování čtení Čítanka s. 21 / Malý omyl, Kluci se nebojí (vypsat rýmy do sešitu Š - například mraku - raku), Matematika uč. s. 13 / cv. 5 - zapsat výpočty do sešitu Š, například 10 + 4 = 14  

DÚ: Písanka 3/30 (polovina strany)

       INF - Podzim.docx (50443)

Středa 11. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PRV: Slova se dvěma souhláskami na začátku - Uč. s. 22 / cv. 3 - čtení slov pod sebou (zapsat sloupce do sešitu Š - zakroužkovat slabiky s ou: možnost tisku a nalepení do velkého sešitu: Slova se dvěma samohláskami na začátku.docx (64333) ), PL - lékárnička, nemoc, úraz - kroužkování

DÚ: Písanka 3/30 - dokončit

        M - PS s. 10 / cv. 4  

Čtvrtek 12. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Čtení s pozoruměním - Čítanka s. 23 (otázky pro chybějící: Brýle.docx (646550) ), matematika Uč. s. 13 / cv. 6 (pro chybějící: vypočítat do sešitu Š), PS s. 10/ cv. 5 - dokončení  

DÚ: Písanka 3/31 - opis jmen  

Pátek 13. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Čítanka s. 22 / cv. 4, 5 (čtení + vyhledávání rýmů), matematika: Uč. s. 62 / cv. 1, 2 + doplnit PS s. 47 / cv. 1, 2
DÚ: PRV - PL - lékárnička, nemoc, úraz – dokončení
 

4. ročník:

Pondělí 9. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + VL: Uč. český jazyk s. 21 / kostky - ústně, Uč. s. 21 / cv. 4 - napsat do sešitu Š

DÚ:  Matematika Uč. 18 / cv. 12 - sešit D, vyrobit do online výuky ČJ dvě kartičky (jedna s otazníkem, jedna s tečkou)

         PČ - na procházce sestavte, vyfoťte a pošlete nám (pokud můžete) z kamenů, kaštanů, listů např. slovo, jméno, číslo, písmeno nebo obrázek. Obrázky vystavíme na stránkách naší třídy. Inspirace tady:  Zvířátka_z_listí_a_z_kaštanů.docx (731165)    

 

Úterý 10. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Čítanka s. 24 - Lesní škola - odpovědi na otázky, namalovat obrázek, M - Uč. s. 18 / cv. 13 - sešit Š + Uč. s. 18 / cv. 14

DÚ: Matematika PS s. 1 / cv. 1, 2, 3, 4 (kdo nemá PS u sebe, zde je PS s. 1, 2 - k tisku: Matematika PS s.1,2.docx (223479)

       INF - Podzim.docx (49,3 kB)

 

Středa 11. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PŘ: Uč. ČJ s. 22 / cv. 5 + diktát s. 78 /  cv. 7 - zapsat do sešitu Š; PŘ - Uč. s. 15 - 17, odpovědi na otázky - ústně, doplnit PS s. 11

DÚ: Písanka s. 17 - Písmeno E 

 

Čtvrtek 12. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Čítanka s. 24-25 - čtení s porozuměním, práce s textem, M - Uč. s. 19 / cv. 15, 16 (do sešitu Š)

DÚ: Písanka s. 17 - dokončit 

        VL - zapsat zápis do malého sešitu: VL - Roční období.docx (14463) + doplnit PS s. 10: VL PS s. 10.pdf (344431)

 

Pátek 13. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: ČJ - sloh - PS s. 21 / cv. 16 - odpovědi na otázky + cv. 17 - nemoc, Sbírka úloh z matematiky: s. 5 / cv. 1, 4, 5

DÚ: M - PS - dokončit s. 1, 2

        PŘ - zapsat zápis do malého sešitu: Odlety ptáků.docx (14759) + PS s. 11: (kdo nemá u sebe, zde je k vytištění: PS s. 11.docx (511 kB) )

 

 

Týden 2. 11. - 6. 11. 2020

1. ročník:

Úterý 3. 11. 2020

Český jazyk 

Psaní - trénink šikmé čáry shora dolů + opakování: rozeznávání zvířat (PL je možné nalepit do velkého sešitu ČJ - ČT): 1. ročník úkoly_na_úterý.docx (341560)

Matematika

Více - méně - stejně - opakování: více,_méně,_stejně_stříhání-2.doc (138752)

Středa 4. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE: Slabikář s. 22 - Tvoření jednoduchých vět, grafomotorika - šikmá čára shora dolů, Prvouka - části lidského těla (doplňování PL Lidé na Zemi, Ruka) 

DÚ:  Velká písanka s. 3 - šikmé čáry (2 řádky)

Prosím o vytištění PL na zítřek do online hodiny: nad,_pod,_mezi.docx (413383)

Čtvrtek 5. 11. 2020

ÚKOLY, KTERÉ JSME UDĚLALI NA ONLINE: Slabikář s. 22 - Tvoření jednoduchých vět, procvičování, grafomotorika - šikmé čáry, Velká písanka s. 3, matematika - pracovní listy - pod, nad, mezi, před, za, hned před, hned za

 DÚ: Malá písanka - 1. sešit (zelený) - s. 1/5 šikmé čáry 

         Výtvarná výchova - kreslení - podzimní ovoce - do 12. 11.: Jablíčko_nebo_hruštička.docx (307463) 

Prosím o vytištění PL do online hodiny: orientace_v_prostoru-2.docx (1210274), Co_dělá_máma-1.docx (651328)

Pátek 6. 11. 2020

ÚKOLY, KTERÉ JSME UDĚLALI NA ONLINE: M - procvičování pojmů před, nad, za, pod, nahoře, dole, uprostřed, mezi, vedle, PL - Medvídek Míša, Domeček zvířátek, Kobereček na hraní; ČJ - šikmé čáry - Linc s. 13 + Velká písanka s. 4 (žlutá), tvoření vět: PL

DÚ: Velká písanka s. 4 - dokončení

 

3. ročník

Úterý 3. 11. 2020

ČJ + M: Písanka - 3/17, Čítanka s. 20 / Náš Brok: Napište, co všechno umí Brok. Nakreslete do sešitu čtení Broka. Matematika PS s. 8 / cv. 5, 6, 7

InformatikaInf_-_domeček.docx (496233)

Středa 4. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + PRV: Čítanka s. 19 / cv. 1 (trénink čtení slov), 2 (vyhledat a vypsat rýmy do sešitu Š, např. švec - klec), 3 (doplnit a napsat chybějící písmena ve slově - sešit Š), Prvouka - části lidského těla (doplňování PL Lidské tělo, Ruka) 

DÚ: Písanka 3/29

Čtvrtek 5. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Čítanka s. 19 / cv. 4, 5 - ústně, čtení - s. 20 / Klára a skála (vypsat rýmy do sešitu Š, např. skála - stála), Uč. M - s. 12 / cv. 1, - ústně, PS - s. 9 / cv. 1

DÚ: Čítanka s. 19 / cv. 5 (doplnit chybějící písmenka a přepsat do sešitu Š)

        Výtvarná výchova - kreslení - podzimní ovoce - do 12. 11.: Jablíčko_nebo_hruštička.docx (307463) 

Pátek 6. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE ČJ + M: Čítanka s. 115 / slova s. 19 (přepis do sešitu Š), procvičování čtení Gazela, slovní úlohy na odčítání typu 14 - 4: Uč. s. 12 / cv. 2 (zápis do sešitu Š)

trénovat skládání slov pomocí tabulek: Tabulka 1.pdf (275482)Tabulka 2.pdf (290727) (na mřížku se pokládají jednotlivá písmenka skládací abecedy)

DÚ: ČJ - opis jednoslabičných slov Čítanka s. 21 / dole: klíč, stůl, vlak, drak, mrak, ...

       M - Uč. s. 13 / cv. 3 - do sešitu Š + doplnit PS s. 9 / cv. 2, 3 

 

4. ročník

Úterý 3. 11. 2020

Český jazyk

Čtení - Čítanka s. 23 - Zajícův recept - přečíst. Víte, co uvařil zajíc? Přepište do sešitu čtení první větu básně a namalujte obrázek zajíce. 

 

Matematika

Učebnice s. 17 / cv. 5 - Doplňte čísla - do sešitu D

Písanka s. 15

 

Informatika

Inf_-_domeček.docx (496233)

 

Středa 4. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE: Věta tázací - s. 19 + zápis do sešitu Š: 

Věta tázací

Větou tázací se ptáme. Končíme otazníkem: ? 

Přírodověda - Podzim na poli 

DÚ: UČ - s. 20 / cv. 1 - napsat do sešit Š

Čtvrtek 5. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE: ČJ - Uč. s. 20 / kostka, cv. 2 (napsat do sešitu Š), cv. 3, M - s. 17 / 5, 6, 7, 8 

DÚ: Písanka s. 16

       Vlastivěda - PL: s. 9 vypracovat a nalepit do velkého sešitu - VL - PS s. 9 - Měsíce.docx (294964)

        Výtvarná výchova - kreslení - podzimní ovoce - do 12. 11.: Jablíčko_nebo_hruštička.docx (307463) 

Pátek 6. 11. 2020

ÚKOLY NA ONLINE: M - Uč. s. 17 / 9, 18 / 10, ČJ - sloh: PS s. 20 / 12, 13, 14, s. 21 / 15; čtení: Čítanka s. 23 / Sova - vyhledávání rýmů

DÚ: Matematika Uč. 18 / 11 - do sešitu Š

       Přírodověda - zapsat zápis do malého sešitu: Podzim na polích.docx (515164)

 

Informace školní družiny - 3. oddělení

 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz