Září

1. schůzka žákovského parlamentu

Datum: 16.9. 2020

Přítomni: 17 zastupitelů

Nepřítomni: 0 

 

Program:

 1. úvod, seznámení
 2. organizační pokyny
 3. shrnutí akcí pořádaných ŽP
 4. náměty a připomínky
 
ad1)  V letošním školním roce se navýšil počet zastupitelů na 17, a to z těhto důvodů: došlo opět k rozdělení šestých tříd a nabídky účastnit se zasedání přijali žáci třídy II.Z.
Zastupitelé se vzájemně představili. Na příští schůzce bude voleno předsednictvo ŽP. Zastupitelé mají za úkol probrat nominace se svými spolužáky a na příští schůzce předložit návrhy nominací.
 
ad2)  Ve školním roce 2020/2021 se ŽP bude scházet dvakrát měsíčně. Příští schůzka  se uskuteční 30.9.2020.  Ve vedení zasedání ŽP se budou střídat jednotlivé třídy. Minimálně jednou měsíčně se sejde vedení ŽP s vedením školy a projednají případné návrhy a připomínky.
 
ad3)  V minulém školním roce se žákovský parlament spolupodílel na organizování těchto akcí: Halloween ve škole, Dárek v krabici od bot a Týden v cizích zemích. Bohužel tuto akci přerušilo zavření škol v důsledku šíření nemoci Covid-19, tudíž byly odprezentovány pouze dvě země. Zastupitelé se dohodli, že by chtěli tuto akci zopakovat. 7. třída by si ponechala  vybranou zemi z minulého školního roku a dalším třídám by byly vybrány země nové. I letos se chceme aktivně zapojit do organizování školních akcí, proto hlavním úkolem měsíce září je vybrat stěžejní akce. Musíme však počítat s tím, že se situace s uzavřením škol může opakovat. 
 
ad4)  Náměty a připomínky zatím nebyly vzneseny. Zastupitelé budou mít za úkol na příští zasedání zjistit, o jaké akce by měli spolužáci zájem, koho by navrhovali do vedení žákovského parlamentu a také, jestli někdo nemá nějaký návrh či připomínku k chodu školy.
 

2. schůzka žákovského parlamentu

Datum: 30.9. 2020

Přítomni: 17 zastupitelů

Nepřítomni: 0

 

Program:

 1. docházka
 2. volba předsednictva
 3. návrhy akcí ŽP 
 4. připomínky a diskuse
 
ad1)  Přítomno 17 zastupitelů.
 
ad2)  Na předsedu žákovského parlamentu jednotlivé třídy nominovaly - Sáru Chmelkovou ( 5. třída), Jakuba Grásgrubera (9. třída) a Anetu Grásgruberovou 
(9. třída), Báru Břínkovou ( 8. třída ). Ve veřejném hlasování byla předsedkyní zvolena Aneta Grásgruberová, která obdržela 14 hlasů. ( Sára Chmelková obdržela 1 hlas a Bára Břínková 2 hlasy.)
V letošním školním roce jsme se rozhodli zvolit dva místopředsedy vzhledem k vyššímu počtu zastupitelů. Nominováni byli Jakub Grásgruber (9. třída), Bára Břínková ( 8. třída ). Jakub Grásgruber obdržel 14 hlasů, Bára 3 hlasy a oba byli zvoleni.
Zvolené předsednictvo převzalo své mandáty a zavázalo se plnit povinnosti s nimi spojené.
 
ad3)  Zastupitelé se připravili návrhy akcí na letošní školní rok, nad kterými by mohl převzít záštitu žákovský parlament:
 • Týden v cizích zemích
 • Halloween ve škole
 • Den v přírodě
 • Den naruby
 • Ukliďme Česko - Den Země
 • Vánoční charitativní sbírka  ( předběžné návrhy - roušky, senioři, hračky a oblečení )
 • Sbírání velikonočních vajíček
 • Den v pyžamu
 • Diskotéka
Tyto návrhy budou projednány s vedením školy a na příštím jednání vybrány akce, na které se zaměříme.
 
ad4)  Návrhy a připomínky nebyly vzneseny. Připomněli jsme si, že v učebně přírodopisu je umístěno terárium se strašilkami, které zakoupila p.u. přírodopisu z výtěžku sběru starého papíru. Bohužel ve sběru starého papíru již nemůžeme pokračovat, jelikož jej sběrny momentálně nevykupují, takže se pokusíme vymyslet, jak jinak bychom mohli přispět do fondu školy.
 
Zapsala: Michaela Vejvalková
 
 

 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz