Listopad

3.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 9.11. 2021

Přítomni:  14 zastupitelů

Nepřítomni:  2 zastupitelé ( 6. Sára Chmelková, 9. Kristýna Knotková )

 

Program:

  1. Přivítání, docházka
  2. Týden v cizích zemích
  3. Charitativní sbírka
  4. Náměty, připomínky, diskuse
 
ad1)   Přítomno 14 zastupitelů, omluvena Sára Chmelková z 6. třídy a Kristýna Knotková z 9. třídy)
 
ad2)   Po vzájemné dohodě všech zúčastněných zastupitelů byly pro letošní školní rok vybrány následující země:
          Kuba - 8. třída ( zůstává z minulého školního roku )
          Madagaskar - 7.A
          Thajsko - 7.B
          Norsko - 9. třída
          Nizozemsko - 6.třída
          Pořadí jednotlivých zemí určí vedoucí školní kuchyně podle zvolených jídel a pravidel školního stravování.
 
ad3)  Zastupitelé rozhodli, že se při charitativní sbírce opět zaměříme na Dům s pečovatelskou službou v Moravském Krumlově a připravíme seniorům balíček s            drobnými dárečky. Sběr dárečků bude probíhat do 10.12. 2021.
 
ad4)  Návrh na sběr bylin- neschváleno, třídy si mohou uspořádat samy.
         Atletický den 2. stupně by se změnil na den turnajů - schváleno, oslovíme učitele TV
         Sběr papíru bude doplněn o sběr hliníku - schváleno
         Výtvarná soutěž - schváleno - bude doplněno téma
 
Zapsala: Michaela Vejvalková
 

 

 

 

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz