Výchovný poradce

Mgr. Michaela Vejvalková

Kontakt: michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

 

Konzultační hodiny:   

 

Pondělí                                              7,00 - 7,45

1.pondělí v měsíci                           14,00 - 15,00

 

 

Výchovný poradce je koordinátorem vzájemné spolupráce. Pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a

žáky s výchovnými problémy, komunikuje s jejich zákonnými zástupci a podle typu problému doporučuje  postup 

a odbornou péči. Poskytuje poradenství k volbě dalšího studia pro žáky i rodiče. Připravuje přihlášky a zápisové lístky

pro účely přijímacího řízení. Vede dokumentaci žáků.

 


Hlavní oblasti činnosti:

  • výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
  • péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky ohrožené neprospěchem
  • problémy se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená absence
  • kariérové poradenství - profesní orientace žáků
  • prevence negativních jevů a rizikového chování
  • metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy, konkrétně v práci se žáky se speciálnímivzdělávacími potřebami a žáky nadanými

Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště a výchovného poradenství


Hodnocení ŠPP a VP 2020-2021

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz