6. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

asistent pedagoga: Bc. Sabina Doubková

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 
Do školy děti nepotřebují roušky ( situace podle " semaforu " ). Prosím o potvrzení, pokud má dítě astma nebo alergii.


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

Informace pro žáky a rodiče

 ČESKÝ JAZYK

vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK

vyučující:

MATEMATIKA

vyučující: 

VLASTIVĚDA

vyučující:

PŘÍRODOVĚDA

vyučující:

INFORMATIKA

vyučující:

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová
 
Dobrý den, prosím, aby měly děti do výtvarné výchovy kufřík, a v něm:
- ubrus na lavici
- staré tričko (zástěru)
- hadřík
- kulaté a ploché štětce (různé velikosti)
- kelímek na vodu
- vodovky
- temperky
- paletu (na temperky)
- nůžky (s kulatou špičkou)
- lepidlo v tubě
- plastelínu
 
Tohle platí i pro pracovní činnosti.
 
Během září budu vybírat 300Kč/dítě, za které koupím výkresy, barevné papíry a jiné pomůcky, které budeme potřebovat do hodin VV a PČ.
Doklady a paragony budu mít k nahlédnutí.
 
Těším se na vás páťáci :-) uč. Hlaváčová

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:

viz. VV

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující:

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz