3. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

ROZVRH- HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M A ČJ PRV TV
ÚTERÝ M ČJ ČJ HV
STŘEDA M A ČJ - čtení ČJ - čtení PRV
ČTVRTEK M TV PRV ČJ ČJ 
PÁTEK M A ČJ  VV VV
 

VLÁDA ROZHODLA, ŽE OD 17.5.2021 SE BUDEME VZDĚLÁVAT PREZENČNĚ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU-HURÁÁÁ !

V PONDĚLÍ 17.5. TESTOVÁNÍ NA COVID, DĚTI SE CHYSTAJÍ DLE ROZVRHU, MÍSTO TĚLOCVIKU DOKONČÍME MATEMATIKU ( 1. HODINA TESTOVÁNÍ), KDO NEPŮJDE DO DRUŽINY PROSÍM NAPSAT NA LÍSTEČEK.DĚKUJI.

DONÉST KOPIE ČJ+ M  KE KONTROLE.
 
KATALOG ALBATROS KNIHY, KDO BUDE NĚCO CHTÍT, PŘINESE OBJEDNÁVKU 17.5. DĚKUJI.
 
17.5.PONDĚLÍ- M-OPAKOVÁNÍ SLOVNÍ ÚLOHY A PROCVIČENÍ VE ŠKOLE ( správný zápis, výpočet, odpověď)
 
18.5.ÚTERÝ KRÁTKÁ PÍSEMKA NA DVĚ SLOVNÍ ÚLOHY.
 
 
DĚTI DOSTALY OPĚT KOPIE NA DOMÁCÍ PROCVIČENÍ ČJ + M  NA TÝDEN OD 10.5. -14.5., ODEVZDAJÍ 17.5. VE ŠKOLE KE KONTROLE.
(3 SPOJENÉ  OBOUSTRANNÉ KOPIE)
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
KAŽDOU STŘEDU - PEDAGOGICKÁ INTERVENCE
 
 
Semerád od 13:00
 
- klikni na odkaz níže
 

 

meet.google.com/pnp-ehrx-qfa

 
Skřivan od 13:30
 - klikni na odkaz níže

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALRETE KROUŽEK ANGLIČTINY

Tento čtvrtek už opět pravidelné lekce s paní Štefkovou :-)

3. tř. – pondělí a čtvrtek, 13:30 (pokud je ve škole on-line výuka)

3. tř. – pondělí 16:30 (pokud je ve škole prezenční výuka)

3. tř. – pondělí 17:00 (pokud je ve škole prezenční výuka)

odkaz https://meet.google.com/urp-rwrr-xyx    

 

( rozpis: ČJ prac. sešit 1. díl 43 kč, ČJ prac. sešit 2. díl 43 kč,   Prvouka prac sešit 72 kč, Matematika prac. sešit 1. díl 75 kč, Matematika prac. sešit 2. díl 75 kč, 
písanka 1. díl 21 kč, písanka 2. díl 21 kč,  vyjmenovaná slova hrou 45 kč. Celkem vychází 395 kč na žáka, zaokrouhlila jsem na 400 kč= 5 kč bude připsáno každému žákovi ve fondu.

 

 

 

MATEMATIKA

vyučující: Kateřina Juránková

DÚ- 14.5. KOPIE S DATEM
 
DÚ - 13.5. KOPIE S DATEM 
 
DÚ - 12.5. KOPIE S DATEM
 
DÚ - 11.5. KOPIE S DATEM
 
DÚ - 10.5. KOPIE S DATEM 
 
 
 
DÚ-  6.5.M- prac.seš. č.2 s.36/cv.10 NA 7.5. 
 
 

 

ČESKÝ JAZYK 

vyučující: Kateřina Juránková

DÚ 14.5. KOPIE ČJ S DATEM 14.5.
 
+ pracovní sešit čj 2. díl s.7/ cv. 5 diktát opiš do školního sešitu- čj-š, najdi a  podtrhni podstatné jméno a nadepiš nad něho číslo 1 = označení slovního druhu podstatných jmen.
                    1                          1
( př: mycí linka, kličkující zajíc....)
 
________________________________________________________________________________________
 
DÚ 13.5.KOPIE ČJ S DATEM (S.7/CV.7- u podstatných jmen urči rod a převeď je do jednotného čísla.)
 
+ učebnice čj s. 79/cv.4-B doplň vhodné písmeno do slov, slova přepiš do sešitu čj-š  a urči rod a číslo podstatných jmen = rod jenom podtrhni barvou- rod mužský- modře, rod ženský - oranžově a  rod střední- zeleně, číslo napiš jestli je jednotné nebo množné.
_________________________________________________________________________
 
 
DÚ 12.5. KOPIE ČJ S DATEM  12.5.(S.7/cv.6 - podstatná jména rozděl správně do sloupečků.)
 
DÚ 12.5. ČTENÍ:
 
+ čítanka s. 96-  zapiš si do sešitu čtení odpovědi k otázkám 1-7 z testu pohádek. Ke každému úkolu přiřaď  jednu správnou odpověď.
 
+ z testu na této straně napište názvy sedmi pohádek Boženy Němcové do sešitu. Společná kontrola ve škole 19.5.
__________________________________________________________________________
 
DÚ 11.5. PRAC.SEŠ.Č.2 S.14/CV.2 
 
+ S. 15/CV.4
 
+ KOPIE ČJ PODSTATNÁ JMÉNA S DATEM 11.5.
 
_________________________________________________________________________
 
DÚ 10.5. PRAC.SEŠ.Č.2 S.14/cv.3 
 
+ s. 15/cv. 1 - pomoc stopy zvířat učebnice prvouky s.55, připomene si, kdo zapomněl
 
+ kopie čj- podstatná jména s datem 10.5.
_____________________________________________________________________________
 
 
DÚ 7.5. NA 10.5. PS Č. 2 S.6/CV.4
 
 
 
 
 
 
 
TRÉNUJ:
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÚTERÝ 5.1. online výuka M + ČJ, nachystat si vše před online hodinou: pouzdro, sešity, pracovní sešity a učebnice

+ ČJ: samostatný úkol písanka s.26, kopie čj s datem 5.1., VSH = pracovní sešit VYJMENOVANÁ SLOVA HROU s.9/cv.3 

 

  ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: BC. PETRA MOOS

Distanční výuka:

 

10.5. Pondělí:  Samostatná práce: 

Práce na offline lekci 

 

 

- zopakujte si slovíčka lekce 4, ve středu a v pátek vás vyzkouším
- postupně si opakujte odpovědi na otázky a pokyny, které se průběžně učíme v hodinách. Máte v příloze, můžete si vytisknout a nalepit do sešitu, nebo přepsat.

Středa - Pátek

online lekce ve dvou skupinách, odkaz:  meet.google.com/mnq-ezwj-ede

1. skupina 8:45 - 9:20 / Chmelková, Zelníčková, Grondzielová, Štolpová, Pelikán, Řezníček, Cafourek, Pyndyk, Holík, Hašek, Běhunek

2. skupina 9:10 - 9:45 / Trillová, Solařová, Skřivan, Roubec, Tichá, Semerád, Musilová, Patková, Hermannová, Krula,

 

 

PRVOUKA

vyučující: Kateřina Juránková

 
 
 
 
 
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

vyučující:

 
 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

vyučující:

 

Den Země

Projekt barvy

1 | 2 | 3 >>

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz