2. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

asistent pedagoga: Martina Bartošová, Iveta Minářová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M ČJ TV  
ÚTERÝ ČJ M ČJ PRV  
STŘEDA ČJ M A ČJ HV
ČTVRTEK ČJ TV M VV
PÁTEK ČJ M PRV ČJ  
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY BUDE VYUČOVAT TŘÍDNÍ UČITELKA.
P..ÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV...

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE, PRARODIČE

DĚTI DOSTALY PŘIHLÁŠKY DO KNIHOVNY - ZA OBALEM V ŽK. PROSÍM, OBRATEM POŠLETE ZPĚT VYPLNĚNÉ. V RÁMCI PROJEKTU BUDOU MÍT ZDARMA.

PROSÍM, VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY OBALIT!!!

 
 
KAPSÁŘE na lavici - modrá kostka s puntíky, kartičky s čísly, stíratelná tabulka, hadřík a fixy, progresky

PRŮHLEDNÉ tvrdé FÓLIE - zůstávají ve škole - pracujeme s nimi v učebnicích - některé děti nemají z 1. ročníku - formát A4, A5 - píšeme tužkou a gumujeme

 
 

AKCE V ZÁŘÍ:  V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE VYBÍRÁME 500,- (můžete posílat po dětech během měsíce září), plánujeme přírodovědné programy, divadlo, vánoční výlet do Petrovic, hudebně - vzdělávací programy, apod.

 
 

ÚTERÝ 21.9. v 8,30hod - PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

 - slavnostní setkání na MěÚ, kde bude pan starosta pasovat děti na čtenáře

 - pěkné oblečení, pohodlnou obuv (jdeme do města!!!)

 - odchod společně v 8hod ze školy, návrat po akci opět do školy, oběd a družina normálně

 

 
 

 

 
                                                                                                   
 
 
 
 

 

ČESKÝ JAZYK   - SLOVO, SLABIKA, VĚTA

UČIVO: PSANÝ A MLUVENÝ PROJEV, TISKACÍ A PSACÍ PÍSMENA, ZNAKY A ZNAMÉNKA
 
UČEBNICE - z deníku Kocoura Modroočka - str. 9, ZŮSTÁVÁ V LAVICI
PRACOVNÍ SEŠIT  - ke kontrole
 
DÚ: 
START DRUHÁKA - cv.3,4,/ 6 - piš a čti
 
 
 
Vysvětlivky k předmětu ČESKÝ JAZYK:
 
MLUVNICE - v rozvrhu každý den - děti si nosí učebnici se skřítkem Kvítkem, pracovní sešit s housenkou Agátou
ČTENÍ A PSANÍ, SLOH - 3 krát týdně - pracovní sešit START DRUHÁKA, PÍSANKA1. DÍL - dostanou během měsíce září, ČÍTANKA
 

PRŮHLEDNÉ FÓLIE - zůstávají ve škole - pracujeme s nimi v učebnicích

 

 

 

 
 
2.6.DNES DÚ Z. ČJ NAP.IŠ V.. PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

ANGLICKÝ JAZYK

UČEBNICI A PRACOVNÍ SEŠIT NOSÍ DĚTI DO ŠKOLY POUZE VE STŘEDU, 1 KRÁT TÝDNĚ!!!
 
UČIVO: PLAY AND REVISE - OPAKOVÁNÍ 1. ROČNÍKU, LESSON 1 - HELLO ANIMALS
- slovní zásoba - vocabulary, songs, GREETINGS
 
DÚ: UČEBNICE - page 4,5 - AUTUMN - pokyny ke stránkám v učebnici i pracovním sešitě jsou v zadní části
PRACOVNÍ SEŠIT - zůstává ve škole

 

MATEMATIKA - OPAKOVÁNÍ UČIVA 1. ROČNÍKU

UČIVO: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU 0-20, GEOMETRICKÉ TVARY
 
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 9 -slovní úlohy, porozumění zadání
 
 
DÚ: geometrie bude 1x týdně v úterý - s.78
PS - cv.1d/ 9
 
MATEMATICKÉ MINUTOVKY - str. 3 - KOZA - řetězce, dokončit
 
 
 
 
 

 

          

90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrt.ni ve znázornění daný počet.

PRVOUKA

 
UČIVO: ŠKOLA - ROZVRH HODIN, PRAVIDLA CHOVÁNÍ
 
 
DÚ: 
prvouka je 2xtýdně - na pátek - cv.2/7 
 
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ČSP - PRACOVNÍ ČINNOSTI

TUŠE SI OD DĚTÍ VYBÍRÁM!

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz