2. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

asistent pedagoga: Martina Bartošová, Iveta Minářová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M ČJ TV  
ÚTERÝ ČJ M ČJ PRV  
STŘEDA ČJ M A ČJ HV
ČTVRTEK ČJ TV M VV
PÁTEK ČJ M PRV ČJ  
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY BUDE VYUČOVAT TŘÍDNÍ UČITELKA.
P..ÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV...

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE, PRARODIČE

 

MĚSÍC LEDEN 2022

PRO ONLINE VÝUKU 19.1. - STŘEDA

meet.google.com/ixo-kaac-msg

8.30 - 9.15hodin   1. SKUPINA: BĚHŮNKOVÁ, BUCHER, FRANZOVÁ, KONRADOVÁ, MÍZNER, PROCHÁZKA
9.45- 10.30hodin 2.SKUPINA: ŘIČKA, SKOPALÍKOVÁ, SMOLÍK, ŠÁMAL, POLÁŠKOVÁ, ŠEDRLA

 

SPOLEČNÁ ONLINE HODINA - OD 11.DO 11.40 HODINA

DĚTI SI, PROSÍM, NACHYSTAJÍ, ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKU, ANGLIČTINU, POUZDRO A STÍRATELNOU TABULKU.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK  17.1. - 21.1.

UČIVO: 

DĚLENÍ HLÁSEK - SAMOHLÁSKY ( KRÁTKÉ A DLOUHÉ), SOUHLÁSKY( TVRDÉ, MĚKKÉ, OBOJETNÉ)
PSANÍ U,Ú,Ů
 
 
UČEBNICE- str. 45/cv.1 - vyvození psaní ú-ů
PÍSANKA  - po str. 35 - S,Š
PRACOVNÍ SEŠIT - cv.6/35 - křížovka s tajenkou, kterou malujete do okénka - mládě KOZY
ČÍTANKA - str. 60,61 - Jak vařili povidla - Vochomůrka a Křemílek
 
 

DÚ:

17.1. PS - cv.3,4/34
18.1. PS - cv.5/35
19.1. učebnice KVÍTEK - cv.4/45 - na papír s linkami nebo do cvičného sešitu doma
 
 
HLASITÉ DOMÁCÍ ČTENÍ VLASTNÍ KNIHY - stačí 10 minut denně!
 

 

 
 
 
 
 
 
2.6.DNES DÚ Z. ČJ NAP.IŠ V.. PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

ANGLICKÝ JAZYK  17.1. - 21.1.

UČIVO:  

LESSON 5 - MY HOBBY
 
UČEBNICE - OUR BOOK - str. 
 
 

DÚ:

- procvičování slovní zásoby - zkoušet psát, vyslovovat anglická slovíčka
 
PRACOVNÍ SEŠIT - OUR EXCERCISE - BOOK -
 
 
 

 

MATEMATIKA 17.1. - 21. 1.

UČIVO: 

ARITMETIKA - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 - 52+8,66+4, 100-9, 50-6
GEOMETRIE - ÚSEČKA,OSA, PRÁCE SE ČTVERCOVOU SÍTÍ, GEOMETRICKÉ TVARY A TĚLESA
 
PRACOVNÍ SEŠIT -str. 72
 

DÚ:

17.1. PS- cv.4,5/ 70 - dokončit stranu z online výuky
18.1. PS- dokončit str. 71
19.1. PS - dokončit str. 72/cv.4 - vymýšlíme příklady k barevným desítkám
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

          

90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrt.ni ve znázornění daný počet.

PRVOUKA 17.1. - 21.1.

UČIVO: 

OPAKOVÁNÍ Č. 2 , ROČNÍ OBDOBÍ, KALENDÁŘNÍ ROK - 12 MĚSÍCŮ, DNY V TÝDNU
 
UČEBNICE - str. 38
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 38
 

DÚ:  

18.1.  PRACOVNÍ SEŠIT - str. 38/cv.2 
 
- opakování a procvičování probraného učiva - ústně - povídání, vyprávění, čtení z učebnice
VÍŠ, VE KTERÉM ROČNÍM OBDOBÍ SES NARODIL?   VÍŠ, KTERÝ DEN A MĚSÍC SES NARODIL?
 
 
 
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ČSP - PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

 

 

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz