1. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová,
asistent pedagoga: Martina Bartošová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M TV PRV  
ÚTERÝ ČJ M ČT/PS HV  
STŘEDA ČJ ČT/PS TV A  
ČTVRTEK ČJ M ČT/PS VV
PÁTEK ČJ M PRV ČT/PS  

Všechny předměty vyučuje v 1.A Mgr. Hana Müllerová.

Milí rodiče a prarodiče,

některým dětem chybí LEPIDLA, NŮŽKY, ZÁKLADNÍ BARVY PASTELEK. Prosím, doplňte přes víkend do pouzdra. Děkuji za spolupráci.

HEZKÝ VÍKEND H.M.
 
 

Trénujeme a procvičujeme matematické pětiminutovky a písemné diktáty - slabiky, slova i věty.

BĚHEM MĚSÍCE LEDNA, popř. ÚNORA SI NAPÍŠEME POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY.

Obsah písemných prací:

ČJ - diktát slov, spojování slabik do slov, opis a přepis - trénujeme v písankách, čtení slov a namalovat obrázek

MA - matematická pětiminutovka, porovnávání, doplňování číselných řad, sčítání a odčítání, slovní úloha

 
 
 

 

 
OBĚ SKUPINKY SI NACHYSTAJÍ: pouzdro, ANGLIČTINA , MATEMATIKA, kartičky s čísly,  ŽIVÁ ABECEDA, žluté kostičky, PÍSANKA1

ČESKÝ JAZYK:   

TÝDEN 18.1. - 22.1.

 
SLABIKÁŘ - str. 33 - doplňujeme správné varianty slov, vyprávíme o obrázku - domácí úkol, hlasité čtení - domácí úkol
 
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 14 - dělení slov, výběr vhodného slova s předložkou do věty
 
PÍSANKA 2 - str. 22 - píšeme slabiky a slova, ve kterých se slabiky objevují
 

ČTENÍ PRVŇÁČKA by mělo patřit ke každodenním aktivitám v rodině.

MNOHO DĚTÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ UŽ PÍŠE PEREM, MOC SE SNAŽÍ, A PROTO JE CHVÁLÍM. POKUD SE STANE, ŽE PRVŇÁČEK ZAČNE PÍSMO "LAJDAT", PERO ZASE ODEBEREME A PŘECHÁZÍ ZPĚT NA TUŽKU.

BYLA BY TO VELKÁ ŠKODA!!!

 

 

TRÉNUJEME OPIS A PŘEPIS SLOV A TEXTU. Děti by měly zvládat napsat diktované slovo, přepsat z tiskací podoby do psací podoby slovo i krátkou větu!!!

 

ŽIVÁ ABECEDA vám slouží nyní k procvičování a děti se učí básničky ke každému probranému písmenu.

M - MÁM MALÉHO MEDVÍDKA... str. 12
A - ADAM, ÁJA, ALICE... str. 16
L - LIŠKA LÁKÁ BUDULÍNKA...str. 20
E - EMENTÁL MÁ EDA RÁD... str. 24
S - SEDÍ DOVA NA JASANU...str. 28
O - OMELETKU OSMAŽÍME,...str. 32
P - PĚT POŠTOLEK POVÍDALO...str. 36
U - ÚL JE PLNÝ MEDU...str.40
I - ČÍM SE BRÁNIT PŘED NEMOCÍ?...str.44
 

SLABIKÁŘ

 T - str. 4 TÁTA VÍTÁ TETU TÁŇU
J - str. 12 JENDA SEDÍ POD JABLONÍ
Y - str. 16 YVONA A YVETA...
N - str. 18 NA NÁDRAŽÍ BĚŽÍ NELA...
V - str. 22 VE VELVARECH U VĚRKY...
Z - str. 26 ZIMA, ZIMA UŽ JE TADY...
D - str. 32 DAVID JEDE DO DOBRUŠKY ...
 
 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK:    

JANUARY - měsíc LEDEN

MY FAMILY - moje rodina
- opakování písní a slovní zásoby z minulých lekcí - HELLO, COLOURS, SCHOOL, CHRISTMAS
 
 
PRACOVNÍ UČEBNICE - str. 33,34,35 - seznámení s babičkou LILI  a dědečkem ED - A GRANDMA, A GRANDPA
- opakování pozdravů, rozhovory se členy rodiny, představení, píseň WHO IS IT?
- domácí úkol - str. 34 - vybarvi obrázek
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

Trénink odčítání a sčítání je velmi důležitý, děti si počty zafixují a odbourává se časté chybování!

 TÝDEN 18.1. - 22.1.

 

PRACOVNÍ SEŠIT - str. 79 - O NĚKOLIK MÉNĚ - odčítáme, odebíráme

- str. 80 - máme vypracované cv.1,2,3,4,5 + 11 - rychlíci

- trojlístky a čtyřlístky dělaly některým dětem potíže - doplnit číslo tak, aby součet byl 8

PŘÍŠTÍ TÝDEN DOSTANOU DĚTI DRUHÝ DÍL PRACOVNÍHO SEŠITU DO MATEMATIKY - ZELENÁ BARVA. ŽLUTÝ BUDOU UŽ NECHÁVAT DOMA!

PROSÍM, OBALTE PRACOVNÍ SEŠIT, POKUD OBYL Z PRVNÍHO SEŠITU MAJÍ ZNIČENÝ.

DĚKUJI.

 

 

 

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

PRVOUKA:   18.1.- 22.1.

 

DOMÁCÍ ÚKOL - NAUČIT SE DATUM NAROZENÍ NAPŘ. 14.ledna 2013!!! Kdy slavím svoje narozeniny? Na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě???

Učíme se: ROK - 12 MĚSÍCŮ, 1 MĚSÍC - 4 TÝDNY, TÝDEN - 7 DNÍ 

Roční období, měsíce a dny v týdnu se děti naučí nazpaměť vyjmenovat - str. 34!!!

 

PRACOVNÍ UČEBNICE -  str.35  - charakteristické znaky každého měsíce v roce - DOKONČIT ZA DOMÁCÍ ÚKOL

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz