1. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová,
asistent pedagoga: Martina Bartošová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M TV PRV  
ÚTERÝ ČJ M ČT/PS HV  
STŘEDA ČJ ČT/PS TV A  
ČTVRTEK ČJ M ČT/PS VV
PÁTEK ČJ M PRV ČT/PS  

Všechny předměty vyučuje v 1.A Mgr. Hana Müllerová.

MILÍ RODIČE, 

ROTAČNÍ VÝUKA OD 17.5. KONČÍ, BUDEME CHODIT STÁLE DO ŠKOLY, TESTOVAT SE BUDEME JEN V PONDĚLÍ - 1x TÝDNĚ.

PONDĚLÍ A STŘEDA BUDEME PŘI PŘÍZNIVÉM POČASÍ POBÝVAT MÍSTO HODINY TV VENKU - HRY V OKOLÍ ŠKOLY. DÁVEJTE, PROSÍM, DĚTEM VHODNÉ OBLEČENÍ A SPORTOVNÍ, POHODLNOU OBUV DO ŠATNY. 

Děkuji mnohokrát. H.M.

PROSÍM, NĚKTERÉ DĚTI NEMAJÍ V POŘÁDKU POUZDRO - LEPIDLO, OŘEZANÉ PASTELKY, GUMU, OŘEZÁVÁTKO, NŮŽKY. DENNODENNĚ VŠE POTŘEBUJEME!!! DĚKUJI.

 
 
ODKAZY NA DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ:
 
https://skolakov.eu/
https://rysava.websnadno.cz/
https://www.umimecesky.cz/
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBĚ SKUPINKY SI NACHYSTAJÍ: pouzdro, ANGLIČTINA , MATEMATIKA, kartičky s čísly,  ŽIVÁ ABECEDA, žluté kostičky, PÍSANKA1

ČESKÝ JAZYK:   

TÝDEN 10.5.-14.5. 

 
SLABIKÁŘ - str. 75- SLABIKOTVORNÉ R,L a str. 76,77 - procvičování učiva - CESTA DO BRNA - hlasité domácí čtení
- str. 77 - tužkový úkol - dopsat vhodná slova z nabídky
 
- domácí úkol - naučit se báseň nazpaměť MRAVENCE PRÝ BOLÍ KRČEK - PONDĚLÍ 17.5. - MALÁ RECITAČNÍ SOUTĚŽ VE TŘÍDĚ
 
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 45 - procvičování slabikotvorných hlásek - v tabulce hledáme slova podle vět a číslujeme obrázky
- domácí úkol -  hlasité domácí čtení CELÁ TABULKA - pomůcka - obloučky pod slabikami
- DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - čtení slov v tabulce, kde vzniklo nádherné červené srdce pro maminku z lásky, domácí čtení OBŘÍ RÝMA
 
 
PÍSANKA4 - str.3 - malé písmeno ch a slabiky
 
PÍŠEME DIKTÁT - slabiky a přepis věty z tabule LENKA SMAŽÍ ŘÍZKY.
 

PROSÍM VŠECHNY RODIČE I PRARODIČE, ABY S DĚTMI PSALI DIKTÁTY, TRÉNOVALI OPIS A PŘEPIS, ČETLI, PROCVIČOVALI TVARY PÍSMEN!!! Děkuji.

 

ŽIVÁ ABECEDA vám slouží nyní k procvičování a děti se učí básničky ke každému probranému písmenu.

M - MÁM MALÉHO MEDVÍDKA... str. 12
A - ADAM, ÁJA, ALICE... str. 16
L - LIŠKA LÁKÁ BUDULÍNKA...str. 20
E - EMENTÁL MÁ EDA RÁD... str. 24
S - SEDÍ DOVA NA JASANU...str. 28
O - OMELETKU OSMAŽÍME,...str. 32
P - PĚT POŠTOLEK POVÍDALO...str. 36
U - ÚL JE PLNÝ MEDU...str.40
I - ČÍM SE BRÁNIT PŘED NEMOCÍ?...str.44
 

SLABIKÁŘ

 T - str. 4 TÁTA VÍTÁ TETU TÁŇU
J - str. 12 JENDA SEDÍ POD JABLONÍ
Y - str. 16 YVONA A YVETA...
N - str. 18 NA NÁDRAŽÍ BĚŽÍ NELA...
V - str. 22 VE VELVARECH U VĚRKY...
Z - str. 26 ZIMA, ZIMA UŽ JE TADY...
D - str. 32 DAVID JEDE DO DOBRUŠKY ...
K - str. 36 KREJČÍ ŠIJE NOVÉ ŠATY...
Š - str. 38 ŠÁTEK VISÍ NA VĚŠÁKU ...
R - str. 42 RAK LEZE Z RÁKOSÍ ...
AU, OU - str. 46 - AUTO JEDE, AUTO HOUKÁ,....
C - str. 48 - COUVÁ MĚSÍC PO NEBÍČKU ....
H - str. 54 HUSY STOJÍ U RYBNÍKA...
B - str. 58 BUBNUJEME NA BUBEN, ...
Č - str. 62 - ČERNÁ ČÁRA, BÍLÁ ČÁRA, ...
Ř - str. 68 - ŘEHOŘI, ŘEHOŘÍČKU, ....
CH - str. 72 - CHTĚL BYCH NĚKDY SLONEM BÝT ---
 
 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK:    

MARCH - měsíc květen - LESSON 4 - PETS

 
GRAMATIKA: LISTEN. SAY. COLOUR. WRITE. DRAW. - povely a pokyny
a rabbit, a cat, a pet, a dog, a hamster, a snake, ......rozšiřující slovíčka: a spider, a quinea pig
 
 
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 30,31 - opakování naučených frází a slovní zásoby - WHAT´S THIS? THIS IS A .... I HAVE A BALL. I LIKE BALLS.
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw    NUMBERS - VÝSLOVNOST
https://www.youtube.com/watch?v=w1oVFMlLkIs
 
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY   HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES
 
https://www.youtube.com/watch?v=IEF8_q5yDYc  COLOURS
 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0  PETS
https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

MATEMATIKA:

 TÝDEN 10.5.-14.5. 

UČÍME SE: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU ČÍSEL 0-20, NUMERACE 0- 20, POROVNÁVÁNÍ - o 2 méně, o 2 více -  A SLOVNÍ ÚLOHY
 
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 63 - SČÍTÁNÍ  a ODČÍTÁNÍ DO 20
 
- domácí úkol - cv. 3,4,/64 - POČÍTÁNÍ PRO VOLNOU CHVÍLI, DOMÁCÍ ÚKOLY
 
 
PROCVIČUJTE DOMA, PROSÍM, SLOVNÍ ÚLOHY, MATEMATICKÉ ROCVIČKY - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20!!!
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

PRVOUKA:  

TÝDEN 10.5.- 14.5. - PREZENČNÍ VÝUKA

TÉMA:  LIDSKÉ TĚLO - části těla - umět pojmenovat

NEMOC, ÚRAZ, HYGIENA, ČISTOTA, NÁVŠTĚVA LÉKAŘE - vysvětlení, vyprávění, procvičení pomocí zajímavých her a textů

PRACOVNÍ SEŠIT - str. 74 - ŽIJEME ZDRAVĚ, TŘÍDÍME ODPAD

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - NACHYSTEJTE SI O VÍKENDU NĚJAKÉ ODPADKY - OBALY OD POTRAVIN, KROMĚ SKLA. DĚTI SI V PONDĚLÍ DONESOU NA SKUPINOVOU PRÁCI!

 

PROPOJENÍ S VÝTVARNOU VÝCHOVOU, HUDEBNÍ VÝCHOVOU a PRACOVNÍMI ČINNOSTMI

STAVBA TĚLA MOTÝLŮ A VČEL - jejich význam pro přírodu a lidstvo na naší planetě Zemi
- zhlédnutí zajímavého videa - VČELA MEDONOSNÁ - její užitek
 
MOTÝL PODLE MÉ FANTAZIE - kresba, dokončení práce VÁZA S KVĚTINAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz