1. B třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M Tv Č/P  
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ A Tv Č/P  
ČTVRTEK ČJ M PRV Vv
PÁTEK ČJ M Č/P Hv  

Všechny předměty v 1.B vyučuje Mgr. Hana Štěpánová

 

PROSÍM, KONTROLUJTE S DĚTMI DENNĚ OŘEZANÉ TUŽKY, PASTELKY, NEDOKONČENÉ ÚKOLY (např folie do M). TAKÉ UČENÍ PODLE ROZVRHU!!! Někdo stále nosí celý týden prvouku a angličtinu :( :( :( 

 

28. 1. VYSVĚDČENÍ - slavnostní den

- vyučování dle rozvrhu , 4. hodinu rozdáváváme vysvědčení - přineste si složku 
- rozdává se vypis z vysvědčení - necháváte si doma
  UŽ SE MOC TĚŠÍME NA PRVNÍ VYSVĚDČENÍ!!!
 

29.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY - oslavte s dětmi první vysvědčení a užijte si zimních radovánek

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Náměty a odkazy k samostatnému procvičování:

www.skolakov.eu

www.ctedu.cz

www.vseved.upol.cz

www.matyskova-matematika.cz

AJ písničky k poslechu - You Tube - Super Simple Songs (pozdravy, školní potřeby, Halloween, Colours, Family....)

 

TÝDEN: 25.1.- 29.1.2021

ČESKÝ JAZYK:

UČIVO: nová písmena D, Kčtení jednoslabičných slov, čtení vět se správnou intonací, psaní slabik, slov, vět a nových písmen
             Slabikář str 20 - 23
             písanka str 30 - 33,37
 
DÚ: 25.1. Slabikář str 21 vázané čtení slov s předložkami, písanka str 38/ 3 řádky psaní slov
     

Už píšeme perem!

MATEMATIKA:

UČIVO: numerace, rozklady, porovnávání, sčítání a odčítání do 10, geometrické tvary
             Matematika str 10 - 12
             Početníček str 14, 15
             folie se sloupečky  + a - do 9
        
DÚ: 25.1. Početníček str 15 dole - geometrické tvary 
       
 

ANGLICKÝ JAZYK:

JANUARY - měsíc LEDEN

INSTRUKCE KE CVIČENÍM NAJDETE NA str 50 - zadání, procvičování, další aktivity

UČIVO: LESSON 5 - FAMILY (RODINA) - slovíčka, fráze
               AJ str 33, 34, 37
              
DÚ: 20.1. AJ str 34/ cv 1 trénovat rozhovor a opakovat slovíčka FAMILY str 37
      

PRVOUKA:

UČIVO: Slušné chování, Opakujeme se Zetíkem 2
              PRV str 34, 35
 
DÚ: 
       21.1. PRV str 33/ cv 2 dokončit obrázek

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

Zimní radovánky

Dřevěný svět - Lipka Jezírko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sněhové hrátky

Kubíkova oslava narozenin

Náš krásný vánoční den

1 | 2 | 3 >>

Pepík slaví narozeniny

trpaslíci Lžík a Pravdík

TV discgolf

pečení perníčků

1 | 2 | 3 | 4 >>

sněhová nadílka

Čertovská výuka 4.12.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Tv park

Vv sněhuláci, keře

Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz